Договорни фондове

Име на фонда Към дата Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
Консервативен Фонд България 26.01.2023 BGN 1.4169 83910508.6000
Активна Защита в Евро 25.01.2023 EUR 1.1035 12103524.5292
Активна Защита в Лева 25.01.2023 BGN 0.9002 2971696.3700
Глобален Микс 25.01.2023 EUR 0.9782 21013986.8393
Глобален Балансиран фонд 25.01.2023 BGN 1.0413 15562400.0600
Глобален Растеж 26.01.2023 BGN 1.4502 16446799.0000

Реализирана доходност

Име на фонда Към дата От началото на годината (не се анюализира) За последните 6 месеца За последните 12 месеца От публично предлагане (анюализирана)
Консервативен Фонд България 26.01.2023 0.25% -1.39% -5.65% 2.09%
Активна Защита в Евро * 25.01.2023 0.07% -0.27% -2.00% 0.76%
Активна Защита в Лева ** 25.01.2023 -0.01% -0.53% -2.36% -1.94%
Глобален Микс 25.01.2023 1.97% -2.90% -9.53% -0.32%
Глобален Балансиран фонд 25.01.2023 2.66% -1.42% -7.04% 0.82%
Глобален Растеж 26.01.2023 4.07% -1.06% -6.88% 3.82%

* Показаните доходности включват резултати, постигнати при цели и инвестиционна политика на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” преди преобразуването на фонда на 25.11.2015г., които не са приложими при ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро". Настоящите данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати.

** Публичното предлагане на дяловете на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" стартира на 11.09.2017 г. Инвеститорите могат да придобият негови дялове по емисионна стойност на 1 дял равна на номиналната стойност, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Новини

Временно спиране на записванията във фондове на КВС Управление на инвестиции 19.12.2022

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че на свое заседание Управителният съвет на Кей Би Си Управление на Инвестиции ЕАД (с предходно наименование Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД) взе решение, че считано от 1.1.2023 г. временно се спира издаването (записването) на дялове, в следните фондове, управлявани от Дружеството. =>

Уведомление във връзка с намалено работно време на 30.12.2022 г. 18.12.2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с намалено работно време на 30.12.2022 на клоновете на Кей Би Си Банк България и онлайн банкирането на Алианц банк България (Депозитар на фондовете), в последния официален работен ден за годината 30.12.2022 г. (петък) може да подавате своите Поръчки за записване и обратно изкупуване в офис на Кей Би Си Управление на инвестиции ...

KBC Асет Мениджмънт, Белгия придоби капитала на KBC Управление на Инвестиции 30.11.2022

Бихме искали да ви информираме, че считано от 29 ноември 2022 г. KBC Асет Мениджмънт NV, Белгия придоби 100% от акциите на KBC Управление на инвестиции ЕАД (бивш Райфайзен Асет Мениджмънт България) и стана негов едноличен собственик. Промяната в собствеността следва стратегията за интегриране на дружествата на KBC Груп в България, водещата финансова група в страната.

KBC Asset Management NV, Belgium has acquired 100% of the shares of KBC Investment Management 30.11.2022

We would like to inform you that as of November 29th 2022 KBC Asset Management NV, Belgium has acquired 100% of the shares of KBC Investment Management (former Raiffeisen Asset Management Bulgaria) and became its sole owner. The change in the ownership follows the strategy for the integration of KBC Group’s entities in Bulgaria, the leading finance-insurance group in the country.