Калкулатор за доходност

* Изчислената доходност е базирана на Нетна стойност на активите на дял, която се публикува ежедневно и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, посочени в Проспектите на съответния Договорен фонд.

Калкулатор за доходност