Клиенти

Клиентите имат възможността да избират да инвестират в български договорни фондове, управлявани от KBC Управление на инвестиции.

Индивидуални клиенти

Консервативните Договорни фондове са алтернатива на депозитите за индивидуални клиенти.

Корпоративни клиенти

Корпоративните клиенти могат да се възползва от висока сигурност, съчетана с възможност за реализиране на добра доходност.

Premium Banking

Професионалното управление и разпределение на личните финанси е особено важно за клиенти, с активи над определен размер.

Институционални клиенти

Институционалните инвеститори могат да се възползват от разнообразието от фондове по региони и класове активи.