Новини и медия център

Уведомление за преобразуване чрез вливане на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия 26.06.2023

На 13.06.2023 г. приключи успешно преобразуването на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) чрез вливане в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия.

Правното обединяване на двете управляващи дружества е последната ...

Съобщение до инвеститорите за ефективната дата и коефициенти за замяна 29.03.2023

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви, че на 29 март 2023г. настъпи ефективната дата на преобразуване на  договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращите (под)фондове, ...

Notification to investors about the effective date and exchange ratios 29.03.2023

Dear Investors,

We inform you that on March 29, 2023 the effective date of the merger of the mutual funds, managed by “KBC Investment Management” EAD (previously known as “Raiffeisen Asset Management Bulgaria” EAD) (the "Merging Funds") into the corresponding ...