Новини и медия център

Съобщение до инвеститорите за ефективната дата и коефициенти за замяна 29.03.2023

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви, че на 29 март 2023г. настъпи ефективната дата на преобразуване на  договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращите (под)фондове, ...

Notification to investors about the effective date and exchange ratios 29.03.2023

Dear Investors,

We inform you that on March 29, 2023 the effective date of the merger of the mutual funds, managed by “KBC Investment Management” EAD (previously known as “Raiffeisen Asset Management Bulgaria” EAD) (the "Merging Funds") into the corresponding ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН 27.03.2023

Настоящото уведомление съдържа важна информация относно Вашия индивидуален инвестиционен план във връзка с процесите по преобразуване чрез вливане („Преобразуванията“) на договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращи (под)фондове, управлявани от управляващо ...