Дружеството ще предлага 8 чуждестранни и 4 местни фонда 15.12.2005 Обратно

Новото дружество за управление на активи от групата Райфайзен – Райфайзен Асет Мениджмънт – България ще предлага възможност за инвестиране в дялове на осем фонда на Raiffeisen Capital Management – австрийската компания за управление на активи, която към септември 2005 управлява над 32 млрд. евро. Фондовете, които ще бъдат предлагани на местния пазар чрез каналите за продажби на Райфайзенбанк, покриват широк спектър от портфейлни продукти – облигации и акции, търгувани на глобалните и регионални пазари – ЦИЕ, ОНД и нововъзникващи азиатски пазари. Избраните фондове, които имат инвестиционен рейтинг от Standard and Poor’s, са едни от най-продаваните в страните, в които оперира Raiffeisen Capital Management – Западна, Централна и Източна Европа.

Едновременно с австрийските продукти, дружеството ще предлага и 4 собствени, местни фонда – “Райфайзен паричен пазар”, “Райфайзен облигации”, “Райфайзен акции” и “Райфайзен балансиран”. По този начин дружеството дава уникалната възможност на инвеститорите да достигнат едновременно до международните и български капиталови пазари с помощта на професионалните услуги само на една компания.

“Към момента, над 8% от хората със спестявания над 20 000 лв. са клиенти на Райфайзенбанк и чрез продуктите на Райфайзен Асет Мениджмънт ще предложим една отлична алтернатива за задоволяване на техните изисквания за високодоходни инвестиционни възможности,” коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Учредяването на дружеството за управление на активи е логична стъпка в политиката на Райфайзенбанк (България) ЕАД за разширяване обхвата на предлаганите от нея финансови и спестовно-инвестиционни услуги. Благодарение на своите отлични пазарни позиции в сферата на инвестиционното банкиране и развитата мрежа за продажби на Райфайзенбанк (България), новото дружество за управление на активи, ще може успешно да отговори на нарастващото търсене на алтернативни инвестиционни продукти и заедно с това да утвърди своите позиции на водеща финансова структура в България. Предстои вписване на дружеството в търговския регистър на Софийски градски съд.

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”,
тел. 91 985 600, 91 985 174