Фондовете на Райфайзен Асет Мениджмънт са лидер по продажби само седмица след старта си 17.03.2006 Обратно

Само седмица след старта си, фондовете на Райфайзен Асет Мениджмънт заеха лидерска позиция по генериран обем на продажби. Фондовете на дружеството бяха най-търсените сред всички местни договорни фондове, листвани на Българската фондова борса. Само за 7 дни средствата акумулирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт надхвърлиха 9 млн. лева.

На 16 март Райфайзен Асет Мениджмънт (България) стартира публичното предлагане на дялове от 4 местни фонда - Райфайзен (България) Паричен пазар (консервативен), Райфайзен (България) Облигации (консервативен), Райфайзен (България) Балансиран и Райфайзен (България) Акции (високодоходен).

Чрез дистрибуторската мрежа на Райфайзенбанк, наред с местните фондове, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и дялове от фондовете на австрийското дружество Райфайзен Кепитъл Мениджмънт. Данните от първата седмица сочат, че клиентите проявяват най-голям интерес към българския фонд с умерен риск – Райфайзен (България) Балансиран и към високодоходния фонд на австрийската компания - Райфайзен Фонд Евразия в Акции.

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) сключи и първия си договор с институционален инвеститор – компанията бе избрана да управлява част от резервите на застрахователната компания Евроинс.

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600