Ивайло Григоров поема управлението на Райфайзен Асет Мениджмънт 23.05.2006 Обратно

Ивайло Григоров е новият изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД. Той ще поеме управлението на компанията от началото на юни.

Г-н Григоров има дългогодишен опит в операциите на българския и международните капиталови пазари, както и в професионалното управление на активи. През последните няколко години той ръководи активно дейността на Булбанк на финансовите пазари. Григоров има висше икономическо образование от УНСС. Ползва английски, немски и руски език.

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Дружеството е единствената българска компания, която предлага едновременно местни и чуждестранни взаимни фондове – 8 от най-успешните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт и 4 местни фонда. Само за два месеца средствата, акумулирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, надхвърлиха 15,1 млн. лева, което съответства на 12,04% пазарен дял.

По нетна стойност на активите, компанията излезе на 4-то място сред всички управляващи дружества на българския пазар.

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600