Райфайзен Асет Мениджмънт с 12% пазарен дял за 2 месеца 17.05.2006 Обратно

Само 2 месеца след началото на публичното предлагане на дялове от 4 местни фонда, средствата, акумулирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, надхвърлиха 15,1 млн. лева, което съответства на 12,04% пазарен дял. По нетна стойност на активите, компанията излезе на 4-то място сред всички управляващи дружества на българския пазар, сочат данните на Българската фондова борса.

Общо НСА

 

“Изключително сме доволни от резултатите на Райфайзен Асет Мениджмънт за първите два месеца. За този период не само клиенти на Райфайзенбанк избраха Райфайзен Асет Мениджмънт, а и много частни инвеститори, които до момента са работили с други финансови институции, както и големи български институционални инвеститори”, заяви Момчил Андреев, председател на Надзорния съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.

Разпределение на инвестираните суми

 

Райфайзен (България) Балансиран е най-големият фонд по обем продадени дялове. Фондът следва стратегия с умерен риск и инвестира едновременно в акции и облигации. Към 11 май 2006г. активите, които Райфайзен (България) Балансиран управлява надхвърлиха 5,3 млн. лв. Нетната стойност на активите на един дял от фонда се покачи от 1.0000, в началото на публичното предлагане, до 1.0144 към 12 май 2006г.

Значителен инвеститорски интерес генерира и високодоходният Райфайзен (България) Фонд Акции, като активите под управление са близо 5 милиона лева. Нетната стойност на активите на един дял се покачи от 1.0000, в началото на публичното предлагане, до 1.0157 към 12 май 2006г.
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е единствената българска компания, която предлага едновременно местни и чуждестранни взаимни фондове – 8 от най-успешните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт и 4 местни фонда.

Освен българските колективни схеми, значителен инвеститорски интерес генерират и фондовете на австрийското дружество, като към 11 май 2006г. продажбите са за близо 2 млн.евро. Клиентите проявяват най-голям интерес към фондовете на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт – Райфайзен Фонд Евразия в Акции и Райфайзен Глобален Балансиран Фонд.

По този начин, общата стойност на активите, инвестирани в местни и чуждестранни колективни схеми, които Райфайзен Асет Мениджмънт управлява и дистрибутира, надхвърлиха 19 млн. лева.
За първите два месеца от началото на дейността си, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) привлече на доверително управление и част от активите на целеви институционални клиенти, като застрахователни компании - Евроинс и Българската асоциация за експортно застраховане (БАЕЗ).