Новини

Предлагането на два нови фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт започна от 1 ноември 07.11.2007

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспектите за публично предлагане на дялове на още два от най-успешно продаваните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена – “Райфайзен Нововъзникващи пазари в Акции” и “Райфайзен Европейски компании с малка капитализация”.

Райфайзен Асет Мениджмънт вече управлява над 100 милиона лева в договорните си фондове 22.08.2007

Активите на четирите договорни фонда, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД управлява, надхвърлиха 100 милиона лева. Към 21 август 2007г. нетната стойност на активите на колективните инвестиционни схеми на дружеството възлезе на близо 100.2 млн. лева, което съответства на пазарен дял от 14.63%, сочат данните на Българската фондова борса.

Михаил Атанасов е новият изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт 22.05.2007

Михаил Атанасов е новият изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт. Той поема управлението съвместно с Ивайло Григоров.

Райфайзен Асет Мениджмънт променя размера на разходите за издаване (емитиране) и обратно изкупуване 02.04.2007

Райфайзен Асет Мениджмънт уведомява за промени в правилата на договорните фондове: Райфайзен (България) Фонд Акции, Райфайзен (България) Балансиран Фонд, Райфайзен (България) Фонд Облигации и Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар

Райфайзен Асет Мениджмънт стартира свой собствен уебсайт 07.03.2007

Новата интернет страница на Райфайзен Асет Мениджмънт позволява 24 часа да се следи доходността на инвестицията във фондовете На адрес www.ram.bg, инвеститорите могат по всяко време да изчислят доходността от вложенията си в договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт, както и да получат актуална информация за нетната стойност на активите, емисионните стойности и цените за обратно изкупуване на дялове от четирите местни фонда.