Михаил Атанасов е новият изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт 22.05.2007 Обратно

Михаил Атанасов е новият изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт. Той поема управлението съвместно с Ивайло Григоров

Надзорният съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД избра г-н Михаил Атанасов за изпълнителен директор на управляващото дружество, с ресор “Инвестиционна политика”. Г-н Атанасов ще отговаря за управлението на портфейли и анализите. Той поема управлението на компанията, съвместно с настоящия изпълнителен директор г-н Ивайло Григоров, който ще отговаря за ресорите “Продажби и маркетинг” и “Финанси и контролинг”.

Михаил Атанасов има дългогодишен опит в операциите на българския капиталов пазар и в професионалното управление на активи. До избирането му за Изпълнителен директор, той заемаше длъжността старши портфолио мениджър на Райфайзен Асет Мениджмънт. Г-н Атанасов има магистърска степен по финанси от УНСС. Притежава сертификат за брокер на ценни книжа и сертификат за инвестиционен консултант. Владее английски и руски език.

***

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е дъщерно дружество на Райфайзенбанк (България) ЕАД, която от своя страна е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ - компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа. РЦБ притежава 70% от Райфайзен Интернешънъл. Останалите 30% от акциите на компанията се предлагат на Фондовата борса във Виена. Райфайзен Интернешънъл управлява една от водещите мрежи от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара в региона. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на групата в региона. Повече от 12.4 милиона клиенти се обслужват от над 2890 банкови офиси. РЦБ управлява и специализирани компании в Централна и Източна Европа, предлагащи услуги в сферата на управлението на активи, лизинга, ипотечното банкиране, развитието на недвижими имоти и др.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600