Предлагането на два нови фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт започна от 1 ноември 07.11.2007 Обратно

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспектите за публично предлагане на дялове на още два от най-успешно продаваните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена – “Райфайзен Нововъзникващи пазари в Акции” и “Райфайзен Европейски компании с малка капитализация”. Клиентите ще могат да придобиват дялове от фондовете от 1 ноември 2007г. чрез каналите за продажба на Райфайзенбанк (България) ЕАД и Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.

“Райфайзен Нововъзникващи пазари в Акции” инвестира предимно в акции на компании от нововъзникващите пазари Азия, Южна Америка, Европа и Близкия Изток. Книжата са подбрани на базата на страни и сектори, с цел по-добра диверсификация. Фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да се възползват от възможностите за по-високи капиталови печалби и са готови да поемат относително високото ниво на колебания в цените. Компаниите, с най-голям дял в портфейла са Petroleo Brasileiro SA, Gazprom OAO, Cia Vale do Rio Doce, Citigroup Global Markets, China Mobile Ltd, Deutsche Bank AG London.
А

ктивите на “Райфайзен Европейски компании с малка капитализация” са вложени в акции на малки и средни предприятия от страните от еврозоната. Предпочетените сектори от икономиката са тези, които имат висок потенциал за въвращаемост като индустрията, финансите, енергетиката и информационните технологии.

С новите два фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД вече предлага на клиентите си възможност да инвестират в 10 чуждестранни и 4 местни схеми, като по този начин се покриват основните световни пазари и се дава възможност за избор от пълната гама от рискови профили.
В Комисията за финансов надзор е внесен и проспектът на Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд, който чака потвърждение.

***
Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена (www.rcm.at) управлява активи от 45 млрд. евро (към септември 2007 година). Райфайзен Кепитъл Мениджмънт се развива в посока на водещ европейски мениджър на фондове, който има присъствие на всички важни пазари и е отличена от реномирани рейтингови агенции и специализирани издания. Компанията е собственост на Райфайзен Централбанк, Австрия АГ (50%) и на Райфайзен Ландесбанкен (50%)
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД (www.ram.bg) e лидер на българския пазар по управлявани активи във взаимни фондове. Към септември 2007г. активите под управление в четирите договорни фонда на дружеството възлязоха на близо 130 милиона лева. Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

* Проспектите и правилата на фондовете са на разположение в ЦУ на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и в интернет, на адрес www.ram.bg Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
За сравнение, съгласно актуалния лихвен бюлетин на Райфайзенбанк, едногодишен депозит в лева за физически лица носи доходност между 5,25% и 5,55%, а за юридически между 4,80% до 4,90%.