Райфайзен Асет Мениджмънт стартира свой собствен уебсайт 07.03.2007 Обратно

Новата интернет страница на Райфайзен Асет Мениджмънт позволява 24 часа да се следи доходността на инвестицията във фондовете На адрес www.ram.bg, инвеститорите могат по всяко време да изчислят доходността от вложенията си в договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт, както и да получат актуална информация за нетната стойност на активите, емисионните стойности и цените за обратно изкупуване на дялове от четирите местни фонда.

От страницата могат да бъдат изтеглени проспектите и отчетите на местните фондове, както и на осемте фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, които Райфайзен Асет Мениджмънт дистрибутира в България. Настоящите и потенциалните инвеститори могат да намерят отговори на най-често задаваните въпроси, както и речник с термини, свързани с договорните фондове и инвестициите на капиталовите пазари. В специално създадения раздел Фондова академия, посетителите могат да преминат онлайн курс за обучение, като преди това попълват тест за оценка на знанията за договорните фондове. След успешното преминаване на онлайн курса, се получава и диплома. Интернет страницата на Райфайзен Асет Мениджмънт е изцяло съобразена с новите корпоративни стандарти за уеб дизайн в Групата Райфайзен.

***

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е сред водещите управляващи дружества на българския пазар. Компанията е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД, която от своя страна е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ - компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа. РЦБ притежава 70% от Райфайзен Интернешънъл. Останалите 30% от акциите на компанията се предлагат на Фондовата борса във Виена. Райфайзен Интернешънъл управлява една от водещите мрежи от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара от региона. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на групата в региона. Повече от 11,7 милиона клиенти се обслужват от над 2775 банкови офиси. РЦБ управлява и специализирани компании в Централна и Източна Европа, предлагащи услуги в сферата на управлението на активи, лизинга, ипотечно банкиране, развитието на недвижими имоти и др. За допълнителна информация: Отдел “Връзки с обществеността”: 91 985 174/535/600, www.ram.bg

* Проспектите и правилата на фондовете са на разположение в ЦУ на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и в следните офиси/клонове на банката: София, ул. Самуил 87, Пловдив, ул.К.Стоилов 1, Бургас, ул. Фердинандова 5, Русе, ул.Славянска 22, Благоевград, ул.Георги Измирлиев 5, Стара Загора, ул.Княз Борис 79, Велико Търново, ул. Цар Т. Светослав 59, Монтана ул. Трети март 47. Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. За сравнение, съгласно актуалния лихвен бюлетин на Райфайзенбанк, едногодишен депозит в лева за физически лица носи доходност между 5,25% и 5,55%, а за юридически между 4,80% до 4,90%.