Коментар на Фондовите Пазари 12.05.2008 19.05.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /12 Май 2008г. - 17 Май 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Позитивните настроения на капиталовите пазари доведоха до нови покачвания на основните индекси в САЩ и Европа. За последната седмица S&P500 прибави 2.7% към стойността си, NASDAQ е на плюс с 3.4%, а европейският DJ EuroSTOXX 50 спечели 1.5%. Болшинството от инвеститорите игнорира лошите данни за щатската икономика. Преобладава мнението, че въпреки рекордните цени на енергоносителите и спадьт на потребителското доверие, глобалната икономика няма да изпадне в продължителна рецесия. Растежът в Еврозоната за първото тримесечие е 0.7%, като Германия се представи значително над очакванията, регистрирайки повишение от 1.5%. Тримесечният корпоративен сезон е към своя край. 353 компании от индекса S&P500 вече обявиха резултати. Печалбата им нараства с 8.3% като в това изчисление не са включени финансовите и строителни компании. За периода нетната печалба на банките, застрахователите и ипотекарните институции отбелязва спад с 88%.

(2) Текущо Състояние БФБ
През последната седмица SOFIX регистрира 6.5% повишение при сравнително оживена търговия и значително увеличение на обявения интерес /поръчки купува и продава до отмяна по отделните позиции/. Определено може да се говори за възобновяване на интереса към българските акции от страна на чуждестранни и местни институционални инвеститори. Вероятната причина за повишената им активност е тримесечната стабилизация на водещите развити капиталови пазари. За формирането на траен възходящ тренд е рано да се говори, т.к. са изминали едва 8 сесии от многомесечното дъно от 1120 пункта /SOFIX/ регистрирано на 8 Май.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Възходящият тренд на борсите в САЩ и Европа е провокиран от убеждението, че ако цената на петрола не се трансформира в инфлация до края на годината, част от силно разпродадените през последните месеци индустрии имат шанс да възстановят загубеното. В този смисъл именно полупроводниците, софтуерните компании, производителите на компютри и телекомуникационно оборудване са обект на масирани покупки. Предстоят поне 6 огромни сделки по сливане и враждебно изкупуване в различни сектори /интернет, банки, въгледобив, софтуер и компютри/. Това винаги се възприема като знак за работеща, а не стагнираща икономика. Въпросът който обаче за момента остава без отговор е дали текущият оптимизъм на капиталовите пазари не се гради върху фалшиво създадената илюзия, че в САЩ ще има V образно възстановяване на икономиката, защото обявените финансови резултати за първото тримесечмие бяха по-добри от очакваните и от тук на сетне ще има трайно подобрение. Потребителското доверие е на нивата от 80те години на миналия век. 2/3 от ръста на БВП в САЩ идва от потреблението и строителството. Самият факт, че стремителният спад на показателите на двата макроиндикатора още не е стабилизиран може да послужи като предупредителен сигнал, че това покачване на цените на акциите в САЩ и до известна степен в Европа, няма дългосрочен характер. На БФБ картината е коренно различна. От средата на Март водещите индекси от двете страни на атлантика регистрираха сериозна серия от повишения, а SOFIX се срина с нови 6-7%. Текущото възстановяване на цените не бива да изненадва никого. Когато има на лице явно несъответствие и изкривяване на корелационните зависимости между два пазара, винаги идва момент в който създаденият вакуум се запълва и балансът се възстановява.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.