Коментар на Фондовите Пазари 14.04.2008 21.04.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /14 Април 2008г. - 18 Април 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Финансовите резултати на компаниите /JP Morgan, Honeywell, IBM , Citigroup, Goggle и др./ през втората седмица от тримесечния корпоративен сезон в САЩ изненадха с изобилие от позитивни резултати. Единственото по-сериозно разочарование от т.н. секторните барометри е Nokia. Седмицата приключи с масирани покупки на акции. S&P500 и DJIA завършиха с по 4.3% на плюс, а технологичния NASDAQ спечели 4.9%. Евпорейските и азиатските индекси не направиха изключение от вълната оптимизъм която шества по капиталовите пазари в момента. Макроикономическите индикатори също изненадаха с по-добри от очакваните резултати. И тук отново има само едно значимо изключение и то е пазара на недвижими имоти в САЩ. Цените и поръчките за нови жилища продължават да спадат, но това едва ли изненадва някого.

(2) Текущо Състояние БФБ
Търговията на БФБ се активизира, но това за съжаление не е за сметка на повишаване на цените. След като през последните 5-6 месеца чуждите спекуланти разпродаваха масирано позициите си в български акции без да се интересуват от стабилния фундамент и добрите перспективи за растеж, сега дойде ред и на вложенията им в АДСИЦ. През последните 2 седмици бяха оборени и най-ревностните подръжници на тезата, че БФБ е в тясна корелация с останалите водещи индекси в Европа. Ако се съпоставят SOFIX и DAX, или някои друг водещ европейски индекс, ясно се вижда липсата на зависимост и логика в движението на SOFIX. Европа и САЩ преживяха една от най-силните седмици през последното полугодие, а БФБ затъна с нови 4.33%. Причината е комплексна и в по-голямата си част обяснима с това, че на слабо развит пазар като нашия чуждият капитал е преимуществено спекулативен. Той идва ударно и си отива по същия начин когато рисковете в неговата икономиката се повишат. Този капитал не може да бъде мерило за икономическото състояние на българските компании. Това е основният аргумент против тезата за логичeска обвързаност на БФБ с развитите пазари. Много по-важно е да се наблюдават положителните тенденции на развитие при т.н институционални инвеститори в България /Договорни фондове, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества/, т.к. те са гръбнака на нашата борса. Институционалните инвеститори са тези които ще бъдат в основата на възстановяването и подържането на стабилността на цените в дългосрочен период.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Предстои най-важна седмица от корпоративния сезон в САЩ. 157 компании от S&P500 ще обявят тримесечни резултати. Уолстриит очаква средно 14.6% спад на печалбата, или трето поредно тримесечие на загуба. S&P500 във възходящ тренд от 17 март до момента, но техническите индикатори показват че движението се изчерпва. Не бива да забравяме, че през миналата седмица добрите новини дойдоха главно от т.н. мултинационални компании, които печелят позиции от слабия долар и добрите продажби в Европа. Тези които имат финансови поделения или са в технологичния бизнес и консумативното потребление все още не са казали тежката си дума. Единствените компании от тази категория обявили резултати до момента са Nokia и General Electric и те логично бяха далеч от очакваното. Въпреки изненадващото 4 седмично рали в САЩ и Европа все още е много рано да се говори за трайно обръщане на тренда.
Аналитичният тим и портфолио мениджърите на РАМ вярват, че водещите компании в портфейлите на управляваните от нас фондове се котират на цени които не отразяват правилно потенциала за растеж на техните нетни приходи и печалби.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.