Коментар на Фондовите Пазари 14.07.2008 21.07.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /14 Юли 2008г. - 18 Юли 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Серията от шест поредни седмици на разпродажби на акции на световните капиталови пазари беше прекъсната. Силният спад на цената на петрола и суровините, ниската инфлация в САЩ и обявените по-добри от очакваните финансови резултати за първото тримесечие на редица водещи компании са основните причини за позитивният финал на динамичната седмица. Citigroup, JP Morgan и Well Fargo регистрираха по-малки от прогнозираните загуби, което беше изтълкувано от инвеститорите като знак за стабилизация на финансовия сектор в САЩ. През седмицата имаше редица позитивни изказвания на високопоставени служители от Фед и икономическата комисия на САЩ по повод слуховете за недостатъчна капиталова адекватност на двете най-големи ипотекарни институции в Северна Америка - Fanny Mae и Freddie Mac. От министерството на финансите беше даден ясен сигнал, че ще бъдат предприети извънредни мерки, включително изкупуване на неограничени дялове от двете банки, за да бъде предотвратен финансов колапс подобен на този на Bear Sterns и Indy Mac. Спадът на цените на суровините и селскостопанските култури продължава, поради нарастващите опасения, че забавянето на глобалната икономика ще повлияе негативно върху търсенето. Котировките на някой стратегически метали достигнаха две годишни дъна. През седмицата S&P500 спечели 1,7%, NASDAQ 2%, а европейският DJ EUROstoxx 600 е на плюс с 3,8%.

(2) Текущо Състояние БФБ
Изтъргуваните през седмицата на БФБ обеми са крайно недостатъчни за да се направи категорична оценка на текущата тенденция. SOFIX се понижи до 1021 пункта, което представлява спад от над 47% спрямо регистрираните пикови стойности през октомври 2007г. Активността на основните играчи на борсата е минимална. Дребните инвеститори предпазливо изчакват формирането на тенденция и предпочитат да наблюдават процеса от страни.Потенциално засилване на активността може да настъпи след обябяването на финансовите резултати на компаниите за изминалото тримесечие и официалното публикуване на доклада на ЕК за България.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Мненията на инвеститорите за ефекта на тримесечните резултати и доклада на комисията върху краткосрочното движение на акциите на БФБ, се обединяват около тезата, че новините са калкулирани в цените и реакцията на пазара ще бъде умерена. Предвид навлизането на търговията в същинския летен сезон, обемите ще останат на текущите непредставителни нива. Ако стабилизацията на цените на акциите в САЩ и Европа продължи дори можем да станем свидетели на известно повишение на индексите на БФБ.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.