Коментар на Фондовите Пазари 17.03.2008 24.03.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /17 Март 2008г. - 21 Март 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Въпреки кризата на доверието във финансовата система и колапса на петата по големина инвестиционна банка Bear Sterns, фондовите пазари в САЩ се стабилизираха. S&P500 се повиши с 3.3%. Инвеститорите намериха много поводи за купуване на подценени акции. Сред тях водещи са безспорно три основни мотива; (1) Намаляването на основният лихвен процент в САЩ от 3% на 2.25%, (2) Сривът на цените на селскостопанските култури, петрола и металите и не на последно място (3) Повишението на разменният курс на долара спрямо останалите основни валути. В Европа акциите приключиха седмицата в негативната територия, но това се дължи по-скоро на предпазливостта на инвеститорите и на изчаквателната позиция която те обикновено заемат преди да се убедят, че добрите новини от САЩ не са инцидентни.

(2) Текущо Състояние БФБ
БФБ преживя, една от най-тежките седмици от началото на годината, въпреки силните резурлтати на фондовите пазари в САЩ. Отличните финансови отчети на водещите компании, новините за раздаване на дивиденти, инвестиционните програми и увеличения на капитал, продължават да не влияят на намеренията на чуждестранните продавачи да се освободат от българските си позиции.
В този смисъл, РАМ подържа изразеното мнение от предходната седмица, че текущите разпродажби са конюнктурни. Причината за тях не е свързана нито с влошаване на макроикономическата картина в България, нито в по-лошото представяне на финансовите показатели на листваните на БФБ компании.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Очакванията на инвеститорите в САЩ са позитивни. На Уолстриит се говори за достигане на критичната точка на разочарованието, от която от тук на сетне едва ли може да има големи изненади. Трейдърите очакваха фалит на голяма банка и го получиха. Пазара искаше голямо лихвено понижение и мерки за стабилизиране на ликвидността. Реакцията не закъсня – ФЕД понижи лихвата до 2.25%, рефинансира банковата система с 300 млрд.USD и обяви, че ще помага на двете най-големи държавни агенции за ипотечни кредити Fanny Mae и Freddy Mac. Междувременно, Goldman Sachs, Lehman Brothers и Morgan Stanley успокоиха инвеститорите с по-добри от очакваните тримесечни финансови резултати. Дали пазарът в САЩ ще тръгне нагоре е рано да се каже. По-скоро ще има временна стабилизация. Посоката ще се определи от макро новините за БВП, потребителското доверие и консумативното потребление в САЩ.
Ако в САЩ и Европа очакват обръщане на тренда или най-малкото временна стабилизация на текущите нива, на БФБ отново водеща роля ще имат външните инвеститори. Търговията през последната седмица доказа тезата, че корелацията с водещите пазари е минимална когато се касае за излизане на външни спекулативни капитали от български акции.
Аналитичният тим и портфолио мениджърите на РАМ вярват, че водещите компании в портфейлите на управляваните от нас фондове се котират на цени които не отразяват правилно потенциала за растеж на техните нетни приходи и печалби. РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.