Коментар на Фондовите Пазари 19.05.2008 26.05.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /19 Май 2008г. - 23 Май 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
След продължилото почти два месеца рали на цените на акциите от двете страни на атлантика, вече се забелязват първите признаци на насищане. За последната седмица S&P500 загуби 3,5% от стойността си, NASDAQ е на минус с 3.3%, а европейският DJ EUROstoxx 600 загуби 3,3%. Тримесечния корпоративен сезон е към своя край. 461 компании от индекса S&P500 вече обявиха резултати. Печалбата им нараства с 8.5% като в това изчисление не са включени финансовите и строителни компании. Аналитиците сгрешиха в своите прогнози. Първото тримесечие не беше толкова лошо колкото се очакваше. Именно това е причината борсовите индекси да подскочат с по 10-15% по средата на негативния тренд стартирал от октомври 2007г. Дали това е началото на края на ралито на надеждата или ще видим няколко месеца движение на страни е рано да се каже. Причината за липса на средносрочна визия за тренда на капиталовите пазари е спекулативното поскъпване на петрола през последната седмица и разнопосочните сигнали които дават водещите централни банки. От една страна, цена от 135$ за барел означава повишена инфлация, край на цикъла на лихвени намаления в САЩ и елиминиране на възможноста от стартиране на такива в Еврозоната. Въпреки това, растежа в Европа и САЩ все още е положителен и не на последно място цените на акциите не изглеждат толкова надценени. Ситуацията е комплицирана. Най-добрата стратегия в моменти като този е да не се правят категорични залози в която и да било посока.

(2) Текущо Състояние БФБ
През последната седмица SOFIX регистрира 1,03% повишение при сравнително оживена търговия и значително увеличение на обявения интерес /поръчки купува и продава до отмяна по отделните позиции/. Определено може да се каже, че интересът към родните акции се върна, т.к. вълната от повишения е всеобхватна и изключения като акциите на Кремиковци са рядкост. Прави впечатление липсата на корелация с външните пазари, но текущото възстановяване на цените не бива да изненадва никого. Когато има на лице явно несъответствие и изкривяване на корелационните зависимости между два пазара, винаги идва момент в който създаденият вакуум се запълва и балансът се възстановява. През последните месеци външните пазари си върнаха половината от загубеното, докато SOFIX се бореше с нивото от 1100 пункта. БФБ е типичен представител на т.н. развиващи се пазари и подобни 2-3 месечни изкривявания не бива да се възприемат като ирационални.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Водещите медии обясняват 3 процентният седмичен спад на акциите в САЩ и Европа с астрономическите цени на петрола и свиващото се потребителско доверие. Според нас истината е по-проста. Дву месечното рали нямаше фундаментална основа, освен грешно преценените финансови резултати за първото тримесечие. Краткосрочните играчи се възползваха от моментната еуфория и успяха да възстановят част от натрупаните загуби. След първите признаци на инфлация и посланието на ФЕД към пазарите, че вероятността да видим лихва под 2% до края на годината е минимална, последва т.н. корекция на корекцията. Все още нищо в икономически аспект не се е подобрило. Процесът е дълъг и не би трябвало да се влияе от грешните преценки на аналитиците.

Обобщено, на капиталовите пазари /вкл. на БФБ/ предстои увеличение на волатилността и натиск за продажби, но ако цената на петрола се върне под 130$ за барел, желанието за търсене на подценени акции отново може да стабилизира борсовите индекси.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.