Коментар на Фондовите Пазари 21.04.2008 13.05.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /21 Април 2008г. - 9 Май 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
През изминалия период се случиха много ключови корпоративни и макорикономически събития. В САЩ ФЕД намали ОЛП до 2%, след няколко месечна стагнация бюджетният дефицит отново се увеличи, а БВП за първо тримесечие изненадващо остана без изменение спрямо края на 2007г./0.6%/. В Европа ЕЦБ и Bank of England не промениха лихвените проценти с уговорката че при евентуално повишение на инфлацията в еврозоната можем да станем свидетели на първото лихвено увеличение от доста време насам. Цената на петрола достигна рекордните 125 $ за барел. Финансовите министри от Г7 се обединиха около идеята за стабилизиране на долара, защото при текущите нива от неговата слабост печелят единствено щатските мултинационални компании. Голямата част от водещите компании от двете страни на атлантика обявиха финансови резултати за тримесечието, изненадвайки инвеститорите с по-добри от очакваните печалби и нетни продажби. Въпреки пороят от новини през двете седмици, фондовите пазарите не регистрираха значими промени. S&P500 е на плюс с 0.15%, а в Европа DJ EURO STOXX 50 загуби 0.18%. Най-сериозно раздвижване имаше единствено на валутните пазари. Очевидно категоричните послания на Г7 са впечатлили дильрите и стойността на долара се повиши от почти 1.60 до 1.5482 спрямо Еврото.

(2) Текущо Състояние БФБ
Търговията на БФБ се активизира в следпразничните борсови сесии. За пръв пьт от месеци насам се наблюдава интерес от чуждестранни и местни институционални инвеститори. Вероятната причина за повишената им активност е по-скоро конюнктурна отколкото фундаментална. На БФБ все още не е формиран стабилен тренд. Обемите остават ниски.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
След дългата празнична пауза, на БФБ се появиха признаци на стабилизация, но коментарът ни не може да маркира ясно движение в нито една от двете посоки поради изключително накъсаната търговия и непредставително ниските обеми. Много от позициите не бяха засегнати от вълната оптимизьм, въпреки обявените относително добри финансови отчети за първото тримесечие. В следващите седмици търговията на БФБ може би ще се влияе в по-висока степен от случващото се на развитите пазари т.к. кредитния рейтинг на Бразилия беше повишен до инвестиционна степен, а пазарите в Азия, Европа и САЩ възстановявиха значителна част от загубите. Развиващите се пазари отново са тема на деня и това неминуемо би трябвало да се отрази на склонноста на инвеститорите да отделят по-голямо тегло в своите портфейли за инвестиции в този клас активи. Традиционно на БФБ процеса се случва с няколко месечно закъснение, но по-важното е че мненията на редица водещи експерти са за постепенна стабилизация на цените на акциите на текущите нива. Бихме искали да подчертаем, че въпреки добрите макро данни в САЩ, последствията от ипотечната криза не са отминали и реалната стойност на загубите за банковата система все още не са ясни. Не бива да се забравя рекордната цена на петрола коята в средносрочен план може да се трансформира в инфлация и това да охлади ентусиазма за бързо възстановяване на фондовите пазари.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.