Коментар на Фондовите Пазари 23.06.2008 30.06.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /23 Юни 2008г. - 27 Юни 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Разпродажбите на акции на световните капиталови пазари продължават. През седмицата S&P500 загуби 3,1%, NASDAQ 3,8%, а европейският DJ EUROstoxx 600 е на минус с 2,6%. Негативизмът сред инвеститорите има своето логично обяснение. Най-лошото от кризата с ипотечните облигации все още не е отминало. На Deutsche Bank, Barclays, Merrill Lynch, UBS, Lehman Brothers, AIG и Citigroup по всяка вероятност ще им се наложи да потърсят финансиране за да компенсират силно обезцененият си собствен капитал. Дали това ще стане с привилигировани акции, конвертируеми облигации или чрез директно финансиране от капиталовите пазари вече няма особенно значение. Финансовите акции са на дъното и по всичко личи, че до края на годината инвеститорите ще избягват категорични дълги залози в сектора. Редица Банки и застрахователните дружества достигнаха многогодишни дъна, но липсата на точна информация за дълбочината на проблемите с ипотечните облигации в портфейлите им не дава категоричнен отговор на въпроса поевтиняха ли достатъчно финансовите акции. След две седмици стартира корпоративният сезон за второто тримесечие. Аналитиците очакват 11% спад на нетната печалба на компаниите от S&P500 и 1% на компаниите от DJ EUROstoxx 600. Експерти коментират направените прогнози като завишени, което означава, че можем да станем свидетели на най-масовите негативни ревизии на бъдещи очаквания и инвестиционни рейтинги от 2002 г. насам. Петролът проби нивото от 142$ за барел. Колкото по-дълго цената на черното злато остане на текущите нива толкова по-голяма е вероятността САЩ, а в последствие и Европа да влязат в рецесия. В сряда Федералния Резерв остави основната лихва в САЩ непроменена /2%/, като за пръв път от началото на годината беше показан умерен оптимизъм за стабилизация на ръста на БВП около текущите 1 -1.1%. Проблемът с инфлацията обаче виси с пълна сила както за ФЕД така и за ЕЦБ. По всяка вероятност ФЕД ще остави непроменени лихвените нива до края на годината, за сметка на ЕЦБ. Евентуално повишение на лихвите в еврозоната ще доведе до обезценка на щатския долар, поскъпване на селскостопанските култури и храните, нов скок /вероятно над 150$ за барел/ на петрола и ръст на цените на златото.

(2) Текущо Състояние БФБ
През втората седмица след стартирането на XETRA активността на БФБ се повиши. Инвеститорите свикват с новите правила и постепенно започват да оценяват позитивните страни на новата платформа. Изненадващо SOFIX се понижи само с 2,58 %, на фона на масовите разпродажби в САЩ и Европа. Очевидно повечето водещи акции са достигнали нива под които няма икономически смисъл да се продава. Любимото отношение на много от т.н. консервативни инвеститори P/B /цена към счетоводна стойност/ на редица сериозни компании достигна стойности близки до и под 2. Сравнено с регистирания ръст на БВП на България от 7% и очакваният от мениджърите на гореспоменатите компании средносрочен ръст от 20-30% годишно, P/B отношението и текущите P/E мултипъли не съответстват на аналозите им на развитите пазари.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Предстои много динамична седмица в коята ще стане ясно дали пазара на труда в САЩ стагнира а индустриалното производство и потреблението продължават да се свиват. Всички директни и косвени данни за инфлацията от девет страни на атлантика ще бъдат следени под лупа. Ниските обеми и периода на адаптация на БФБ ще продължи. Движение на българските акции в една от двете посоки ще зависи от насторенията на развитите пазари. Вероятно корелационната зависимост с борсите в САЩ и Европа ще се повиши.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.