Коментар на Фондовите Пазари 24.03.2008 31.03.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /24 Март 2008г. - 28 Март 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
През изминалата седмица ситуацията на световните капиталови пазари се нормализира и търговията се върна към обичайните си обеми. Волатилността спадна рязко. Това може да се счита за ясен сигнал за овладяване на напрежението сред инвеститорите. Макроикономическите индикатори не изненадаха с по-лоши от очакваните резултати, което направи търговията още по-скучна. Очевидно статуквото ще бъде променено в една от двете посоки едва след анонса на данните за състоянието на производствения сектор /1 Април/ и безработицата /4 Април/в САЩ. Седмицата ще бъде изключително бедна на корпоративни данни. Финансовата общност ще следи с особенно внимание дискусията относно промяната на регулаторната рамка за правомощията и дейността на Федералния Резерв в САЩ. Темата е актуална след настъпилата криза на доверие във финансовите институции в САЩ, породена от безконтролното отпускане на нискокачествени ипотечни заеми и последвалия колапс на Bear Sterns.

(2) Текущо Състояние БФБ
Доверието в българските акции макар и бавно започва да се възстановява. През последните пет борсови сесии SOFIX се повиши с 5.2%. Коментарите на участниците на пазара са разнопосочни, но всеобщото мнение е, че котировките на акциите на водещите компании дастигнаха нива които са атрактивни и при стабилизиране на ситуацията на световните пазари, можем да се надяваме на известно възстановяване на ценовите равнища.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
В краткосрочен план е трудно да се прогнозира в каква посока ще се движат цените на индексите на развитите пазари и на БФБ въпреки, че в понеделник настъпва края на едно от най-лошите тримесечия както за българските така и за чуждите инвеститори. Настроенията са умерено оптимистични. Много показателно за позитивизма на инвеститорите в САЩ беше изключително устойчивото движение на инструментите които залагат на спад в цените на основните борсови индекси. Тяхното процентно изменение в повече от 50% от случайте имаше сериозно изкривяване спрямо еталонните S&P500, DJIA, NASDAQ100 и др. Дори не липсваха куриози когато за известни периоди и дългите и късите деривати бяха на печалба. Някой икономисти вярват, че критичната точка на разочарованието е достигната и след смелата намеса на Федералния Резерв и останалите водещи банки, неизвестните пред световната финансова система са по-малко.
Аналитичният тим и портфолио мениджърите на РАМ вярват, че водещите компании в портфейлите на управляваните от нас фондове се котират на цени които все още не отразяват правилно потенциала за растеж на техните нетни приходи и печалби.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.