Коментар на Фондовите Пазари 26.05.2008 02.06.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /26 Май 2008г. - 30 Май 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Основна тема за пазарите през последната седмица беше повишението на цената на петрола над 135$ за барел. В САЩ и Европа се заговори за петролна криза. Щатската сенатска търговска комисия започна безпрецедентно разследване за влиянието на спекулантите върху съмнителната волатилност на суровината през последните няколко месеца. Между борсовите играчи, които ще бъдат разпитани, личат имената на отявлени спекуланти с богато минало като Д. Сорос, водещи мениджъри на хедж фондове и дори лица свързани с Чикагската стокова борса. Много пъти е коментирано влиянието на инвестиционните препоръки върху поведението на трейдърите и ритейл играчите. Миналата седмица се случи нещо което със сигурност ще привлече вниманието на комисията. От две години Morgan Stanley/MS/ лансират идеята за средносрочна цена на петрола над 200$ за барел. След като MS познаха, че около нова година суровината ще премине границата от 100$ долара, на пазарите беше внушено, че инвестиционната банка има някакъв супер модел за прогнозиране който работи безупречно. Миналата сряда цената на петрола започна да спада и Morgan Stanley побързаха да защитят клиентите си с фундаментален анонс, че скоро трябва да очакваме нов скок обратно до 150$. В резгорелия се по медиите дебат се коментираше един логичен въпрос, дали ръста на цените на основните суровини /от пшеница до никел и злато/ може да се обясни единствено с неравновесието между търсенето и предлагането. Това което стана с доклада на MS поразително прилича на неадекватните AAA рейтинги на агенциите емитирали през последните две години ипотечни облигации с ниско качество. И в двата случая зад твърденията или издадените финансови инструменти стоят сериозни имена с традиции, но крайният резултат от операциите на пазара на недвижими имоти доведе до над 400 млрд. USD загуби, а по въпроса с петрола ще се произнася търговската комисия. Ако се стигне до обвинения и присъди, нищо чудно за пореден път в основата на истерията от последните месеци да стоят поръчани доклади и добре обмислени манипулации на общественото мнение.
За последната седмица на май S&P500 прибави 1,1% към стойността си, NASDAQ е на плюс с 3.2%, а европейският DJ EUROstoxx 600 загуби 0,3%.

(2) Текущо Състояние БФБ
През последните пет борсови сесии SOFIX регистрира 0,8% повишение при сравнително оживена търговия. Интересът към родните акции остава стабилен въпреки известното забавяне на инерцията от предишните две седмици. Борсовите играчи очакват разнообразни новини от взетите решения на акционерните събрания на дружествата.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Пазарите имат сравнително малко новини за анализ с изключение на анонса за състоянието на безработицата в САЩ. Важно за посоката на тренда ще бъде и развитието на разследването на пазарните манипулации на стоковите борси. Редица анализатори прогнозират стабилизиране на цената на петрола около 126$ за барел, като не малък брой мениджъри на водещи петролни компании вярват, че свиващото се потребление неминуемо ще окаже влияние и няма да бъде изненада ако цената спадне до 120$. Ако това, се случи, можем да очакваме продължение на ралито на цените на акциите в САЩ и Европа и дори на пазари с по-малка капитализация като БФБ.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.