Коментар на Фондовите Пазари 3.10.2008 09.10.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /3 Октомври 2008 г. - 10 Октомври 2008 г./
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Щатски пазари
През изминалата седмица щатските индекси регистрираха резки понижения. Дебатът около приемането на плана Поулсън изнерви инвеститорите и те предпочетоха да увеличат размера на свободните средства в своите портфейли. Шестата по големина щатска банка – Wachovia Corporation, ще бъде продадена на Wells Fargo & Co или Citigroup Inc., за да бъде спасена от фалит, няколко дни след като Washington Mutual бе принудена да потърси протекция от потенциалните си кредитори поради нарушена ликвидност. Седмицата изобилстваше от лоши икономически данни, които сигнализираха че състоянието на щатската икономика продължава да се влошава. Бизнес активността в производствения сектор и в сектора на услугите се свива, намалява обема на заводските поръчки, заетостта в неселскостопанските отрасли на икономиката се е понижила до най-ниското си ниво за последните 5 години. Цените на петрола и индустриалните метали, както и на акциите на компаниите от енергийния и промишления сектор, се понижиха, тъй като при подобен спад на икономическите показатели неминуемо следва понижение на търсенето. На обратния полюс са благородните метали (злато, сребро) и държавните ценни книжа – традиционни убежища когато капиталовите инструменти са подложени на натиск. Нестабилността на финансовите пазари и волатилната борсова търговия силно затрудниха достъпа на бизнеса до кредит. Пълната загуба на доверие между финансовите институции доведе до покачване на тримесечния LIBOR по доларови заеми - ключов измерител на междубанковото кредитиране - до рекордно високи нива. Волатилността се запази до края на седмицата в очакване на повторното гласуване на закона за спасителния финансов план от Конгреса, след като той бе одобрен от Сената в сряда, но въпреки победата на здравия разум, акциите бяха тотално разпродадени. Обяснението е логично - планът беше одобрен от Сената и подписан от президента Буш, но това не означава, че от утре икономиката ще се върне към нормалното си функциониране. Междувременно Комисията по финансовите инструменти и фондови борси (SEC) удължи срока на временната забрана да се отриват къси позиции върху акциите на близо 1000 компании от финансовия и застрахователния сектор. Забраната ще бъде вдигната 3 дни след приемането на закона за спасителния план.

Основният борсов индикатор Dow Jones Industrial Average (INDU) завърши със седмично понижение от 7,34%. В рамките на месец Септември индикаторът се е понижил със 6%, а за третото тримесечие на годината загубата възлиза на 4,40%. Широкият индекс S&P 500 загуби 9,38% от стойността си на седмична база. В рамките на последния месец индексът се е понижил с 9% и с още 9% за третото тримесечие на годината. Понижението за поредна седмица бе най-силно при технологичния Nasdaq Composite, който приключи със седмично понижение от почти 10,81%, като натрупа месечна загуба от 11,64% и тримесечна загуба от 9,2%.

(2) Текущо Състояние Европейски пазари
И през изминалата седмица повечето от националните индекси в Западноевропейските държави отчетоха значителни понижения, след поредицата от лоши икономически новини и под натиска на задълбочаващите се страхове за реалното състояние на финансовите пазари. Общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 загуби 4,4% на седмична база. Индексът в най-голямата европейска икономика - Германският Xetra DAX, загуби 6,6 процента, във Франция CAC 40 се понижи с 4,8 процента. При Британският индекс FTSE 100 понижението бе по-ограничено и възлезе на 2,1 процента на седмична база. Значителен спад регистрираха индексите в Холандия, Белгия, Люксембург, Швейцария и Швеция. Нестабилността на пазарите доведе до временно преустановяване на търговията на фондовите борси в Русия за трети път през месец Септември. Една от най-големите банкови институции в Европа – финансовата корпорация Fortis – бе национализирана от правителствата на Холандия, Люксембург и Белгия. Испанският финансов гигант Banco Santander закупи от британските власти национализираната ипотечна банка Bradford & Bingley. Правителството на Исландия придоби контрол върху третата по големина банка в страната – Glitnir, закупувайки дял от 75 на сто в нея поради понижената ликвидност. Германското правителство отпусна 35 милиарда евро заем на втория по големина жилищен ипотечен кредитор в Германия – Hypo Real Estate Holding AG, за да може да преодолее затрудненията предизвикани от ипотечната криза. Правителствата на Белгия, Франция и Люксембург предоставиха заем на френско-белгийската банка Dexia, изпаднала във финансово затруднение, след като през последната седмица цената на акциите й се понижи с над 30%. Акциите на две от най-големите италиански банки – UniCredit и Intesa пострадаха силно поради голямата им международна експозиция към ипотечни облигации.

(3) Текущо Състояние БФБ - София
Борсовата търговия на БФБ – София започна с повишения по повечето позиции в началото на седмицата в очакване на решението за Конгреса в САЩ относно закона за спасителния финансов план. Неговото изненадващо отхвърляне и неяснотите около бъдещето на американската финансова система доведоха до значителни спадове и нови дъна на борсовите показатели при ниски изтъргувани обеми. В края на седмицата най-старият борсов индикатор SOFIX регистрира седмично понижение от 8,37% и затвори на ниво от 751,67 пункта. Широкият борсов бенчмарк BG40 се понижаваше цяла седмица, като в петък индикаторът завърши със седмично понижение от 8,95% до 185,87 пункта. Равнопретегленият индекс BGTR30 загуби 8,98% на седмична база до 494,82 пункта, а индексът на дружествата се секюритизация на недвижими имоти – BGREIT се понижи с 5,70 процента до 76,46 пункта. Пазарната капитализация на борсата се понижи със 7,5 процента спрямо предходния петък и с над 20% за последния месец, намалявайки до 15,5 млрд. лв., при среднодневен изтъргуван обем от 4,2 млн. лв. Месец Септември ще остане като един от най-тежките месеци за Българския Фондов пазар. На месечна база три от четирите борсови показателя се понижиха с над 20%, с изключение на BGREIT, при който понижението бе ограничено в рамките на 10%. За сравнение - през месец Август SOFIX отчете повишение в размер на 1,35% до 1027,99 пункта, докато BG40 спадна с 0,70%до 251,24 пункта.

Фондов пазар

*Източник: X3 Analyses, BSE - Sofia Daily Bulletin
*YTD - От началото на годината
*TTM - За последните 12 месеца

(4) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Въпреки приемането на плана Поулсън и координираните действия на централните банки в Европа, основният проблем по предотвратяването на спада на икономическата активност в глобален мащаб остава в пълна сила. Стабилизирането на финансовата система е ключов момент в битката за връщане на доверието на инвеститорите в капиталовите пазари и нормализирането на лихвените проценти, но това е само първата стъпка. Буквално от началото на тази седмица финансовите лидери трябва да положат максимални усилия за да помогнат на стагниращите икономики от двете страни на Атлантика. Централните банки разполагат с достатъчен арсенал от финансови инструменти за да стимулират растежа. Въпросът, който задават много икономисти, е дали ще може да се навакса голямото закъснение. Експерти коментират, че енергичната намеса и завидния синхрон между Поулсън, Кокс и Бернанке до голяма степен гарантира успешният край на мащабния план. Трудно може да се прогнозира колко време ще бъде необходимо за да се пренесе тази увереност и на капиталовите пазари, но първата крачка е направена, а това неминуемо ще отнеме голяма част напрежението и стреса на финансовите пазари включително и на БФБ – София

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт над 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.