Коментар на Фондовите Пазари 5.09.2008 16.09.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /5 Септември 2008 г. - 12 Септември 2008 г./
Александър Леков - Изпълнителен Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Щатски пазари
През изминалата седмица вниманието на инвеститорите беше фокусирано върху бъдещето на финансовия сектор в САЩ. Акциите на финансовите компании отбелязаха значителни понижения, но въпреки това основните борсови индекси приключиха седмицата на плюс. Силна подкрепа оказаха акциите на дружествата от добивния и енергийния сектори, поради поскъпването на петрола и суровините. За последната седмица широкият индекс S&P 500 добави 0.70% към стойността си, а технологичният Nasdaq Composite приключи на плюс с 0.30%.
Lehman Brothers (LEH) и Washington Mutual (WM) бяха основните източници на тревога за инвеститорите. През петте сесии акциите на четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ Lehman Brothers загубиха 77% от цената си, след като банката обяви, че за второто тримесечие на годината е реализирала най-голямата тримесечна загуба от основаването си преди 158 години досега, поради отписването на активи за милиарди щатски долари. Изпълнителният директор на Lehman Brothers Ричард Фулд съобщи, че банката е в процес на преговори за намиране на купувач, за да си осигури необходимото финансиране. Преговорите в крайна сметка завършиха неуспешно, в резултат на което банката обяви фалит преди началото на борсовата сесия в САЩ на 15 септември. Акциите на друга голяма финансова компания – Washington Mutual – се понижиха с 36%. Кредитният рейтинг на финансовата институция бе понижен от агенцията Moody's Investors Service, поради намалената ликвидност и трудностите, които банката ще срещне при набирането на капитал.

2) Текущо Състояние Европейски пазари
През изминалата седмица Европейските пазари регистрираха силен ръст. Подкрепа на пазара оказа банковият сектор след новината за национализация на двете най-големи ипотекарни институции в САЩ - Fannie Mae и Freddie Mac. Компаниите от сектора на добивната промишленост също отбелязаха значителен ръст. Общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 спечели близо 3 процента на седмична база и затвори на ниво от 280.41 пункта, като понижи спада си от началото на годината до 23 процента. В 14 от общо 18 Западноевропейски държави националните индекси завършиха изминалата седмица с повишения. Във Франция CAC 40 се повиши с 3.24 процента, а Германският Xetra DAX добави 1.75 процента на седмична база. Британският индекс FTSE 100 се понижи с 0.07 процента.

(3) Текущо Състояние БФБ - София
Четирите борсови индикатора на БФБ – София завършиха с понижения. SOFIX се понижи с 1.94% до 959,17 пункта, а широкият индекс BG40 загуби 1.21% до 234,24 пункта, на фона на изключително ниски борсови обеми. Компаниите във въведения преди една година BGTR30 понижиха пазарната си капитализация с 1.57% до 628,.78 пункта. Индексът на дружествата за секюритизация на недвижими имоти BGREIT се понижи с 1.65% до 84,13 пункта. Изтъргуваните през изминалата седмица обеми на БФБ - София бяха крайно недостатъчни, а активността на основните играчи на борсата - минимална. Пазарната капитализация на борсата остана под 20 млрд. лв., а общия изтъргуван оборот за петте борсови сесии възлезе на 21.92 млн. лв.
През изминалата седмица съветът на директорите на БФБ – София взе решение да въведе промени в състава на 3 от четирите борсови бенчмарка. Енергийният холдинг Енемона АД ще бъде добавен в състава на SOFIX, който считано от 23 септември ще включва 20 дружества.

(4) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
През следващите няколко седмици волатилността на световните капиталови пазари и БФБ ще се запази. Текущата криза във финансовия сектор на САЩ няма аналог от 80те години на миналия век. Ставаме свидетели на фундаментално разместване на пластовете във финансовия бизнес не само в Америка, но и в целия свят . Четвъртата и петата по-големина инвестиционни банки в САЩ Lehman Brothers и Bear Sterns фалираха, Merrill Lynch беше погълната от Bank of America, двата стълба на ипотечното кредитиране /издадени над 13 трилиона USD ипотечни облигации/ Fanny Mae и Freddy Mac бяха национализирани. Кредитният рейтинг на AIG /един от най-големите в застрахователния бизнес/ беше свален с три нива. Очевидно основните играчи на Wall Street през следващите десетилетия ще бъдат нови, до момента стоящи в сянката на бившите големи, финансови институции. По време на подобни кризисни ситуации много от акциите, включително и такива които са в различни от проблемните сектори, биват разпродадени до нива, които не отразяват реалният им потенциал за растеж. Петролът се срина с над 37%. Инфлационните очаквания на водещите централни банки са в посока нормализиране до по-поносими за потребителите нива. Въпреки това експерти коментират, че докато не се стабилизира финансовата система в САЩ едва ли ще има обрат в негативната тенденция в световен мащаб. БФБ е част от глобалния пазар и всички тенденции и зависимости влияят пряко върху поведението на инвеститорите по сходен, с този на останалите борси, начин.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.