Коментар на Фондовите Пазари 7.04.2008 14.04.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /7 Април 2008г. - 11 Април 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Седмицата приключи с масирани разпродажби след като един от водещите конгломерати в света General Electric разочарова инвеститорите с финансовите си резултати за тримесечието. Коментарът на Изп. Директор на GE за перспективите до края на годината могат да послужат като обобщение на настроенията на глобалните пазари – нестабилност породена от дълбоката ипотечна криза и нежелание за поемане на излишни рискове в бизнеси с неясно бъдеще. Триседмичният възходащ тренд свърши, но масирани разпродажби едва ли ще има. Докато трае корпоративният сезон в САЩ и Европа цените ще се движат в установените през последните два месеца граници. Всичко зависи от това колко дълбока ще бъде рецесията в САЩ. Мисля, че в текущите цени има прекалено много негативни очаквания. Цените на акциите на редица водещи компании са примамливо ниски и всяка позитивна новина може да ги изстреля силно нагоре.

(2) Текущо Състояние БФБ
Търговията на БФБ остава вяла и без посока. Има известно съживяване на интереса от страна на купувачите, но обемите са непредставително ниски. Единствено интересното събитие което се случи през обзорния период, беше възникналия дебат за състоянието и перспективите пред българската икономика, провокиран от политическо изказване на президентски съветник. Водещи икономисти, включително висши банкови мениджъри, коментираха изказването като свързано с неуспешния вот на недоверие към правителството. Текущото състоянието на българските банки е отлично. Смело може да се каже, че финансовата система на България, никога през най-новата ни история, не е била толкова жизнена и конкурентноспособна. По отношение на прогнозния растеж, може да се очаква забавяне, но нарастването на БВП през 2008г. едва ли ще спадне под 5.7%. Голямата част от развиващите се пазари ще останат слабо засегнати от кризата с ипотечните заеми в САЩ. Хипотези, че българските домакинства трябва да се притесняват от това, че американските такива имат проблеми с изплащането на заемите си, звучат нелепо. Задлъжнялостта на българина е много по-малка от тази в развитите страни. Ние по-скоро приличаме на японците по спестовност, отколкото на живеещите на кредит американци. Освен това, консерватизма на банковата система в Европа, не позволява безогледно кредитиране. Не бива да се забравя, че в България функционира успешно валутен борд, а нашите банки са принудени да се съобразяват с един от най-рестриктивните лостове в банковото дело – високи Минимални Задължителни Резерви/МЗР/ държани безлихвено в БНБ.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
От тази седмица пазара ще бъде залят от порой от короративни финансови анонси в САЩ и Европа. Много от водещите компании в технологичния бизнес и т.н стара икономика ще обябявят резултатите си за първото тримесечие. Като цяло очакваме слаби даннии и негативни промени на прогнозите за следващите тримесечия. Търговията ще бъде накъсана и в повечето случай водена от моментните настроения на инвеститорите. Волатилността ще се повиши.
Аналитичният тим и портфолио мениджърите на РАМ вярват, че водещите компании в портфейлите на управляваните от нас фондове се котират на цени които все още не отразяват правилно потенциала за растеж на техните нетни приходи и печалби.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.