Коментар на Фондовите Пазари 7.07.2008 14.07.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /7 Юли 2008г. - 11 Юли 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Шеста поредна седмица разпродажбите на акции на световните капиталови пазари продължават. S&P500 загуби 1,6%, NASDAQ 0,3%, а европейският DJ EUROstoxx 600 е на минус с 3,3%. След края на редовната сесия в петък излезе информация, че за трети път в корпоративната история на САЩ е обявен фалит на голяма финансова институция. Indy Mac Bancorp - по-малкият събрат на гигантите в ипотекарния бизнес Freddie Mac и Fannie Mae, притежаващ по баланс към 31 Март активи на стойност 32 млрд. USD, остава в историята. В понеделник институцията ще отвори врати под ново име т.к OTC / The Office of Thrift Supervision - щатския еквивалент на Фонда за гарантиране на влоговете/ на практика го национализира поемайки всички задължения. Според експерти операцията ще струва най-малко 8 млрд. USD, като в редица финансови сайтове вече има линкове съветващи как трябва да постъпят клиентите на банката които имат депозити. В САЩ депозити до 100 хил. USD и пенсионни партиди до 250 хил. USD са гарантирани от държавата. Случилото се с Indy Mac може да послужи за красноречиво обобщение на настроенията и страховете на инвеститорите през последните няколко седмици. Финансовата криза продължава с пълна сила. Председателя на Фед Бен Бернанке и секретаря на финансовото министерство Хенри Поулсен дадоха ясен знак, че ще направят всичко възможно да стабилизират Freddie Mac и Fannie Mae, но бъдещата реакция на пазарите след топ финансовата новина от късния петък остава твърде неясна. Глобалното стопанство вече загуби над 13 трилиона $ ,в резултат на ипотечната криза. Инвеститори и аналитици се въздържат от каквито и да било прогнози относно необходимото време за стабилизация или ръст на цените на акциите.

(2) Текущо Състояние БФБ
За щастие в България подобни новини за драматичен спад на корпоративни приходи и нетни продажби, финансова нестабилност на банки или неплатежоспособност практически липсват. Растежа на икономиката за първото тримесечие надмина и най-смелите прогнози. Въпреки това глобализацията дава своето отражение. SOFIX се понижи до 1092 пункта или над 44% спад спрямо регистрираните пикови стойности през октомври 2007г. Обемите се понижиха, като по редица от ликвидните дружества се наблюдава минимална активност. Очевидно повечето водещи акции са достигнали нива под които няма икономически смисъл да се продава. Отношението P/B /цена към счетоводна стойност/ на редица сериозни компании достигна стойности близки до и под 2. Текущите P/E мултипъли на сините чипове в SOFIX се сринаха до предизвикващи интерес за покупка, приемливите за компании с много висок потенциал за растеж стойности от 14-15 P/E.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Предстои много динамична седмица за пазарите в САЩ и Европа. Лятото е в разгара си но за разлика от минали години, този път настроенията за почивка и стабилност на цените са забравени от всички. Стартира втората седмица от периода на обявяване на финансови резултати за второ тримесечие в САЩ и Европа. Във фокуса на инвеститорите ще бъдат предимно технологични и финансови компании. Пазарите ще следят под лупа развоя на кризата около Freddie Mac, Fannie Mae и Lehman Brothers. След поредната смела постъпка с поемането на контрола над Indy Mac, нищо чудно подобна съдба да сполети някое от гореспоменатите имена. Предвид коментарите на редица уважавани експерти вкл. бивши членове на съвета по парична политика на Фед, подобен развой на събитията изглежда напълно възможен. На БФБ също се очаква да бъдат изнесени данни за финансовите резултати на компаниите, като акцентът ще падне върху отражението на глобалната криза върху българската икономика и спирането на еврофондовете. Активността ще остане все така ниска поради факта, че на текущите нива е трудно да се вземе решение за продажба или покупка на акции.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.