Коментар на Фондовите Пазари 9.06.2008 16.06.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /9 Юни 2008г. - 13 Юни 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Търговията през седмицата беше накъсана и нервна. Волатилността се запази на високи нива. Във фокуса на инвеститорите отново бяха финансовите компании и движението на цените на петрола и селскостопанските култури. Акциите на Lehman Brothers се понижиха от 32.5USD до 21.15USD, т.к. инвестиционната банка сюрпризира неприятно инвеститорите с новината, че за първото тримесечие ще загуби около 2.8 млрд.USD, при очакван минус между 300 и 500 млн.USD. Очевидно след такива резултати някой трябва да поеме отговорността и реакцията на борда на Lehman не закъсня. Изп. Директори отговарящи за операциите и финансовите дела на банката бяха отстранени. Огромната загуба постави Lehman пред необходимостта за втори път от началото на годината да увеличи собствения си капитал. Негативните новини около Lehman и AIG провокираха остра реакция от страна на инвеститорите и цените на акциите на финансовите и застрахователни компании се върнаха до нивата от кризата с Bear Sterns. Силни наводнения в САЩ и Азия и нарастващото търсене на селскостопански култури изстреляха котировките на царевицата до рекордни нива. Заедно с нея в тандем се повишиха цените на всички основни култури и стойностите на индексите структурирани въху т.н. soft commodities се повишиха с 7-10%. Движението на цената на петрола остана силно волатилно въпреки коментарите на редица експерти, че последният скок до 138 USD се дължи на затварянето на къси позиции. Потреблението на петрол продължава да расте. Очакваното забавяне на растежа на БВП в Европа и САЩ по всяка вероятност няма да нетира нестихващото търсене от Китай, Индия и новоазиатските икономики. Доларът продължава да възстановява позициите си спрямо основните валути. Валутните фючърси вече калкулират почти 3% лихва по вложенията в долари за януари 2009г. след ясно отправеното послание към пазарите от страна на председателя на ФЕД Б.Бернанке, че за централната банка на САЩ борбата с инфлацията е приоритет. През седмицата S&P500 загуби 0,2%, NASDAQ 0,8%, а европейският DJ EUROstoxx 600 е на минус със 1,5%.

(2) Текущо Състояние БФБ
Търговията на БФБ беше по-къса с 2 дни във връзка с необходимостта от приключване на сетълмента по всички сделки до петък. Това се налага за да стартира от 16 Юни без забавени или необработени транзакции новата платформа XETRA. Реалните обеми останаха ниски за сметка на ударното прехвърляне на предварително договорени пакети. Водещите акции се търгуваха на нива близки до тези от началото на месеца, т.к. инвеститорите не желаят да поемат рискове преди реалния старт на новата търговска система.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Цените на акциите в САЩ и Европа изглеждат силно разпродадени и това може да инспирира възобновяване на възходящия тренд стартирал в началото на Април. Важни ще бъдат данните за производствената инфлация и състоянието на строителния сектор в САЩ. За съжаление нови рекордни стойности на петрола могат да тласнат индексите отново към януарските дъна. Очакваме през първата седмица от стартирането на XETRA, активността на БФБ да се понижи значително. Причините са по-скоро технически отколкото фундаментални. Брокерите ще трябва да свикнат с начин на търговия който до голяма степен се различава от наложилите се навици през последните 4-5 години.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.