Над 4.5 млн. долара продажби само седмица след старта на балансирания доларов фонд на Райфайзен 18.02.2008 Обратно

Само за пет дни от старта на публичното предлагане на дялове от Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд бяха осъществени продажби за над 4.5 млн. долара, като близо 60 клиенти записаха дялове от фонда. Към 15 февруари 2008г. нетната стойност на активите достигна 4490836,73 млн. долара. В първия ден от старта на търговията бяха реализирани продажби на дялове за повече от 1.9 млн. долара, като броят на приетите поръчки достигна 30.
Балансираният фонд на Райфайзен, деноминиран в щатски долари ще инвестира набраните средства в ценни книжа на емитенти от Съединените щати, Централна и Източна Европа, Балканския регион, Русия и Турция, както и на Българска фондова борса – София.
Фондът е с умерен риск и представлява добра инвестиционна възможност за дългосрочните инвеститори в долари.
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД предлага на клиентите си възможност да инвестират в 5 местни и 10 чуждестранни схеми, като по този начин се покриват основните световни пазари и се дава възможност за избор от пълната гама от рискови профили.