Коментар на фондовите пазари 16.01.2009 28.01.2009 Обратно

Коментар на фондовите пазари /16.01.2009 г. – 23.01.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен Директор РАМ

(1) Текущо състояние САЩ
Негативните новини от актуалните финансови отчети на борсовите компании, рецесионните макроикономически данни, както и неясната съдба на финансовия сектор в САЩ, продължават да тежат на фондовите пазари в САЩ. В седмицата на Обама, широкият индекс S&P 500 остана с 2.14% по-ниско, Dow Jones Industrial Average се понижи с 2.46%, а технологичният NASDAQ Composite приключи със седмично понижение от 3.4%. Спад отразиха и държавните ценни книжа на САЩ, като фючърсните контракти на книжата с падеж над 6.5 г. поевтиняха с над 2.0%, отразявайки пренасищане на пазара от постоянно нарастващ дълг на правителството. Търговията остава волатилна като дискусиите около укрепването на финансовата система в САЩ продължават да са сред водещите новини. Пазарните участници сега са в очакване новата администрация да обяви своя пакет от мерки. Нейни представители, без да навлизат в подробности, заявиха през седмицата пред Сената, че основната цел на мерките ще е да се размрази кредитирането. На 28.01.2009г. предстои регулярна среща на Федералния резерв, но от нея анализаторите не очакват решения, които да повлияят значително на текущата пазарна ситуация. През седмицата щатската валута получи подкрепа и поскъпна с 3.7% спрямо лева, достигайки нива от ноември 2006 г. Според анализатори, факторите, допринесли основно за поскъпването, са свързани с движението на валутната двойка британска лира/долар и бягството на инвеститорите от британски активи.

(2) Текущо състояние Европа
Развитите европейски пазари, както и тези в САЩ, приключиха изминалата седмица с понижения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 остана с 5.43% по-ниско в края на седмицата, германският DAX се понижи с 4.29%, а австрийският индекс ATX отчете понижение от 9.80%. По-голямото понижение на ATX отразява експозицията на компаниите от индекса в Централна и Източна Европа, или в регион, който инвеститорите считат за все по-рисков. Спад отразиха и държавните ценни книжа на Германия, като фючърсните контракти на книжата с падеж над 10 г. поевтиняха с близо 1.8%, отразявайки и тук, както и в САЩ, пренасищане на пазара от постоянно нарастващ дълг на правителството. Търговията и в Европа остава волатилна като дискусиите около укрепването на финансовата система в Германия и рецесията във Великобритания са в центъра на инвеститорското внимание.

(3) Текущо състояние БФБ-София
Задълбочаването на световната финансова криза, негативите от и около газовата криза в региона и затворената граница с Гърция оказаха влияние и върху борсовата търговия на БФБ-София. Водещият борсов индекс SOFIX остана с 5.31% по-ниско в края на седмицата, равнопретегленият индекс BGTR30 се понижи с 7.21%, а индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете понижение от 1.69%. И през изминалата седмица общата активност на инвеститорите остана ниска, въпреки по-високите обеми, следствие на единични сделки с големи пакети акции. На 19.01.2009г . Европейската комисия публикува своите макроикономически прогнози за страните-членки на ЕС. От всички страни само за девет се очаква растеж на икономиките през 2009г. като България е една от тях. Страната дори е поставена на трето място, наравно с Румъния, с растеж от 1.8%, веднага след Словакия (+2.7%) и Полша (+2.0%). Европейската комисия очаква икономиката на съюза да се свие с 1.8% през текущата година преди да се възстанови с минималното 0.5% през 2010г.

SOFIX Fundamentals

Фондов пазар

*YTD - От началото на годината
*TTM - За последните 12 месеца
*Източник: X3 Analyses, Bloomberg

(4) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Текущо борсовата търговия на развитите пазари е силно повлияна от периода в компаниите обявяват финансовите си резултати за 4то тримесечие на 2008г. Волатилността е висока. На капиталовите пазари липсва посока. Инвеститорите очакват стабилизиране на търговията и оформяне на техническата картина след 2 до 3 седмици, когато основната част от компаниите са представили финансовите си отчети на широката публика. Успоредно с това, финансовото министерство на САЩ, в лицето на Тимъти Гайтнер ще даде повече яснота относно схемата по която ще се изхарчи остатъка от 700те млрд. USD, предназначени за спасяването на щатската икономика. Светът очаква да се запознае с идеите за икономическо възстановяване на новоизбраният президент на САЩ Барак Обама. Инвеститорите не изключват възможността за представяне на нови предложения за стимулиране на потреблението и стабилизиране на финансовия сектор. Липсата на желание за кредитиране на бизнеса от страна на банките се счита за основен проблем. Получава се своеобразен параграф 22. От една страна правителствата по света всячески се опитват да осигурят ликвидност, наливайки средства в банките, но няма механизъм който да накара финансовите институции да не блокират полученият свеж ресурс по сметки, а да започнат да отпускат кредити на бизнеса.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт над 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.