Коментар на фондовите пазари 16.03.2009 23.03.2009 Обратно

Коментар на фондовите пазари /16.03.2009 г. – 20.03.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

(1) Текущо състояние САЩ
На своята регулярна среща през седмицата представителите на Федерален резерв на САЩ взе решение за по-голямо от първоначално обявеното увеличение на размера на парите в обръщение. Съгласно стария план, от пазара трябваше да бъдат изкупени ипотечни книжа на стойност 600 млрд. долара. Според обявения нов план, централната банка ще търси да изкупи от пазара до края на годината, не 600 млрд., а 1,450 млрд., и отделно ще интервенира на пазара на американски държавни облигации с до 300 млрд. долара. Така размерът на цялостната спасителна програма на банката, от 600 млрд. долара, се увеличава на 1,750 млрд. долара. В САЩ, в понеделник /23 март/, се очаква и от администрацията на Обама да разкрият нови подробности за практическото реализиране на техния публично-частен инвестиционен фонд, на който се разчита да изкупи други неликвидни книжа, оценени между 500 и 1,000 млрд. щатски долара. На този фон през седмицата широкият индекс S&P 500 се повиши с 1.58%, Dow Jones Industrial Average нарастна с 0.75%, а технологичният NASDAQ Composite приключи със седмично повишение от 1.80%. И трите индекса отчитат положително развитие за втора седмица поред, отразявайки първото подобно развитие от май 2008 г. насам. Заради обявената интервенция на пазара на американски държавни облигации, цените на държавните ценни книжа на САЩ отразиха чувствително изменение, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 6.5 г. поскъпнаха с 2.13%. През седмицата щатската валута поевтиня с 4.75% спрямо еврото и съответно лева, отслабена, според анализатори, основно от сериозното нарастване на доларите в обръщение.

(2) Текущо състояние Европа
Развитите европейски пазари, в синхрон с тези в САЩ, приключиха изминалата седмица с повишения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 нарастна с 2.38% през седмицата, германският DAX се повиши с 2.91%, а австрийският индекс ATX отчете повишение от 9.10%. На фона на развитието на пазарите на акции, държавните ценни книжа на Германия също отразиха повишение, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 10 г. поскъпнаха с 0.48%, отразявайки, както и в САЩ, по-голямо търсене на т.нар. безрискови активи. Търговията и в Европа остава волатилна като в центъра на инвеститорското внимание продължават да са дискусиите около лихвените нива в еврозоната и виждането на Европейската Централна Банка за отстояване на нива над 1.00%.

(3) Текущо състояние БФБ-София
Седмицата приключи с понижения за водещите борсови индекси в България като най-старият индекс SOFIX се понижи с 2.85% през седмицата, равнопретегленият индекс BGTR30 намаля с 3.75%, а индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете отрицателно седмично изменение от 3.11%. И през изминалата седмица общата активност на инвеститорите отново остана относително ниска, въпреки наличието на единични сделки с някои големи пакети акции и облигации. В края на седмицата НСИ публикува данни за превозени товари и пътници от железопътния транспорт през февруари 2009 г. По данни на института през месеца превозените товари от железопътния транспорт са с 3.5% повече в сравнение с предходния месец, което се дължи предимно на увеличения обем на международните превози. Спрямо съответния месец на предходната година превозените товари намаляват с 24.5%, а превозените пътници са по-малко със 7.8%.

SOFIX Fundamentals

Фондов пазар

*Source: X3 Analyses, BSE - Sofia Daily Bulletin, Bloomberg
*YTD - От началото на годината
*TTM - За последните 12 месеца

(4) Краткосрочни Тенденции – /Хоризонт 2 седмици /
Търговията през последните пет борсови сесии беше разнопосочна и по всичко личи, че до изясняването на ситуацията около мерките за капитализирането на банковата система, несигурността в сектора ще влияе силно върху посоката на борсовите индекси. Късно вечерта в понеделник /23 Март/ се очаква финансовият министър на САЩ Тимъти Гайтнър да направи повторна презентация на идеята за изкупуване на токсичните активи от финансовите институции. Първият му опит се оказа крайно неуспешен. Пазарите го обвиниха в липса на последователност и недостатъчна прозрачност за механизма по който проекта ще заработи. Президента Обама защити финансовия министър, като отличен професионалист, който ще се справи с проблемите, но инвеститорите вече правят залози за неговата смяна. По непотвърдени данни вероятността това да се случи в краткосрочен план вече клони към 40%. Неувереността на Гайтнър в публичните дебати в комисиите и неспособността му да комуникира с медиите, дават право на неговите критици да го определят като най-слабият финансов министър през последните години. За евентуален заместник се споменава Гл. Изпълнителен директор на JP Morgan – Джейми Даймън. JP Morgan е най-стабилно представящата се финансова институция в САЩ от началото на кризата. Финансовите и отчети са по-добри от тези на Bank of America и Wells Fargo /втората и третата по големина банки в САЩ/. JP Morgan e сред малкото банки които продължават да са на печалба въпреки огромните отписвания по несъбираеми ипотечни заеми.
Обобщено, въпреки миксираните очаквания на брокерите, сривът на долара /предизвикан от анонса на ФЕД за изкупуване на ДЦК за нови 300 млрд. USD/ и повишението на котировките на суровините, корективното /позитивно/ движение може би ще продължи. Редица аргументи подкрепят тази теза. Най-важните макар и краткосрочни са: индикации за забавяне на темпа на спад на цените на недвижимите имоти, стабилизация на месечното повишение на безработицата, повишена ликвидност в банковата система, рекордно ниски стойности на основните пазарни мултипъли /PE, PS, PB/ и не на последно място данни за стабилизация на печалбите в банковия сектор за първото тримесечие на 2009.

Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.