Коментар на фондовите пазари 23.01.2009 03.02.2009 Обратно

Коментар на фондовите пазари /23.01.2009 г. – 30.01.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

(1) Текущо състояние САЩ
Рецесионните макроикономически данни и негативните новини от актуалните финансови отчети на борсовите компании продължават да тежат на фондовите пазари в САЩ, но това което носи най-голяма несигурност е неопределеното корпоративно бъдеще на финансовия сектор. В седмицата на дискусиите относно формата и обхвата на нов $825 млрд. пакет икономически мерки, широкият индекс S&P 500 остана с 0.73% по-ниско, Dow Jones Industrial Average се понижи с 0.95%, а технологичният NASDAQ Composite приключи с минимално седмично понижение от 0.06%. Спад за втора поредна седмица отразиха и държавните ценни книжа на САЩ, като фючърсните контракти на книжата с падеж над 6.5 г. поевтиняха с нов 1.0%, отразявайки пренасищане на пазара от постоянно нарастващ дълг на правителството. Търговията остава волатилна като темата за “лошата банка”, която да събере в едно проблемните активи на финансовите институции, продължава да е във фокуса на инвеститорите. Основно послание от приключилата регулярната среща на Федералния резерв през седмицата остана откровението на членовете на регулатора, че по-късно тази година може да се очаква начало на постепенно възстановяване на икономическата активност. Федералният резерв обаче признава, че рисковете пред това начало остават значителни. През седмицата щатската валута остана с минимално изменение спрямо лева. Според анализатори предстоящите данни за промените в заетостта в САЩ, които трябва да излязат в петък, вероятно ще оставят своя ясен отпечатък върху котировките.

(2) Текущо състояние Европа
Развитите европейски пазари, в разрез с тези в САЩ, приключиха изминалата седмица с повишения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 остана с 4.79% по-високо в края на седмицата, германският DAX се повиши с 3.81%, а австрийският индекс ATX отчете повишение от 11.08%. По-голямото повишение на ATX може да се обясни като техническа корекция, последвала резкия спад на индекса с 9.80% от предходната седмица. Поради часовите разлики европейските пазари затварят преди тези в САЩ и разликите между седмичните баланси на индексите не може да се определи като фундаментална. За разлика от пазарите на акции, държавните ценни книжа на Германия отразиха спад за втора поредна седмица, като фючърсните контракти на книжата с падеж над 10 г. поевтиняха с нови 0.75%, отразявайки и тук, както и в САЩ, пренасищане на пазара от постоянно нарастващ дълг на правителството. Търговията и в Европа остава волатилна като дискусиите около европейски модел на “лошата банка” и срещата на държавните глави в Давос са в центъра на инвеститорското внимание.

(3) Текущо състояние БФБ-София
Седмицата премина под знака на понижения за борсовите индекси, предизвикани основно от външни фактори. Водещият борсов индекс SOFIX остана с 6.71% по-ниско в края на седмицата, равнопретегленият индекс BGTR30 се понижи с 11.04%, а индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете понижение от 8.45%. И през изминалата седмица общата активност на инвеститорите отново остана ниска, въпреки по-високите обеми, следствие на единични сделки с големи пакети акции. В началото на седмицата новина за продажба на дял от българска банка на чуждестранен инвеститор оказа краткотраен положителен ефект върху интереса на инвеститорите. В края на седмицата НСИ публикува данни за бизнес климата в страната като през януари се отчита влошаване на конюнктурата при всички наблюдавани отрасли – строителство, промишленост, търговия и услуги. Спадът на общият показател на бизнес климата обаче е минимален след наблюдаваното значително влошаване през предходните три месеца.

SOFIX Fundamentals

Фондов пазар

*Source: X3 Analyses, BSE - Sofia Daily Bulletin, Bloomberg

*YTD - От началото на годината
*TTM - За последните 12 месеца

*MRQ - За последното тримесечие

(4) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Търговията на капиталовите пазари ще продължи да бъде фокусирана върху финансовите резултати на компаниите за четвъртото тримесечие на 2008г. До момента 193 дружества от S&P500 са представили отчетите си за периода, като през текущата седмица нови 102 се очаква да го направят. Агрегирано, нетните приходи спадат с 35%. Инвеститорите ще очакват повече информация за начина по който ще функционира т.н. “лоша банка”. Правителството на САЩ планира да създаде институция която да изкупи токсичните активи и да прочисти балансите на банките. Борсовите индекси ще продължат да се търгуват в текущите граници докато не стане ясно на каква цена ще бъде извършена операцията. Ако структурираните продукти бъдат изкупени по номинална стойност, обикновеният данъкоплатец ще понесе последствията от необмисленото поемане на риск от инвестиционните банки – факт с който не малка част от американското общество не е съгласно. Ако токсичните активи бъдат отписани с дълбок дисконт /относително близка до пазарната цена/, съществува риск от нови фалити на банки. Решението ще бъде трудно, но каквото и да е, то трябва да бъде взето в изключително кратки срокове, защото не само американската , но и глобалната икономики нямат повече време за губене. Седмицата ще бъде много богата на макроикономически анонси. Ще бъдат публикувани ключови данни за безработицата и състоянието на индустрията в САЩ и Европа. Ще се проведат редовните месечни заседания на ЕЦБ и Bank of England за паричната политика.

Обобщено, очаква ни много натоварена седмица, която ще добави още ценна информация за текущото състояние на глобалната икономика, но едва ли ще станем свидетели на сериозни промени в ценовите равнища и настроенията на финансовите пазари.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт над 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.


Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.