Коментар на фондовите пазари 9.03.2009 16.03.2009 Обратно

(1) Текущо състояние САЩ
В среща на финансовите министри на Г-20 през почивните дни беше постигнат консенсус за повсеместни експанзионистични данъчни и парични политики до възстановяване на световния икономически растеж. Политиците заявиха желанието си световната икономика да бъде предпазена от развитието на още по-силна рецесия чрез фокусиране на усилията върху възстановяване на банковото кредитиране, засилване на финансовите регулации и увеличаване на финансирането от страна на Международния валутен фонд. Лидерите на Г-20 заявиха също, че ще се борят с всякакви форми на протекционизъм, които евентуално могат да се появят в някои държави, и ще се стремят към поддържане на свободна търговия и инвестиции. В САЩ през идните дни се очаква от администрацията на Обама да разкрият подробности за практическото реализиране на публично-частен инвестиционен фонд, на който се разчита да изкупи неликвидни книжа, оценени между 500 млрд. щатски долара и 1 трилион, и така да помогне за постепенно възстановяване на кредитните пазари. През седмицата широкият индекс S&P 500 се повиши с 12.02%, Dow Jones Industrial Average нарастна с 9.01%, а технологичният NASDAQ Composite приключи със седмично повишение от 10.64%. И трите индекса бяха достигнали 52-седмични минимални стойности в началото на седмицата и чувствителното им движение нагоре може да бъде частично определено и като ръст върху ниска база. На този фон цените на държавните ценни книжа на САЩ почти не отразиха изменение, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 6.5 г. поскъпнаха с минималните 0.08%, отразявайки моментно пазарно равновесие между търсене и предлагане на т.нар. безрискови активи. Търговията остава волатилна. През седмицата щатската валута поевтиня с 1.91% спрямо еврото и лева, отслабена според анализатори и от интереса на инвеститори към рискови активи, деноминирани в други валути.

(2) Текущо състояние Европа
Развитите европейски пазари, в синхрон с тези в САЩ, приключиха изминалата седмица с повишения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 нарастна с 5.67% през седмицата, германският DAX се повиши с 7.83%, а австрийският индекс ATX отчете повишение от 5.12%. На фона на развитието на пазарите на акции, държавните ценни книжа на Германия отразиха спад, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 10 г. поевтиняха с 1.09%, отразявайки по-малко търсене на т.нар. безрискови активи. Търговията в Европа остава волатилна като в центъра на инвеститорското внимание са дискусиите около лихвените нива в еврозоната и нежеланието на Европейската Централна Банка да намалява нивата до тези в САЩ.

(3) Текущо състояние БФБ-София
Седмицата приключи с повишения за два от трите водещи борсови индекси в България като най-старият индекс SOFIX се повиши с 0.74% през седмицата, а равнопретегленият индекс BGTR30 нарастна с 2.45%. Индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете минимално отрицателно изменение, отразявайки 0.08% седмичен спад. И през изминалата седмица общата активност на инвеститорите отново остана относително ниска, въпреки наличието на единични сделки с големи пакети облигации. В края на седмицата НСИ публикува данни за инфлацията в страната. Институтът отчита изменение на индекса на потребителските цени за февруари 2009 г. спрямо януари 2009 г. от 100.1%, т.е. месечна инфлация от 0.1%. Годишната инфлация за февруари 2009 г. спрямо февруари 2008 г. е 6.0%, което е значително под върховите инфлационни стойности от 15.30%, отчетени през юли 2008 г.

SOFIX Fundamentals

Фондов пазар

*Source: X3 Analyses, BSE - Sofia Daily Bulletin, Bloomberg

*YTD - От началото на годината

*TTM - За последните 12 месеца

*MRQ - За последното тримесечие

(4.) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Капиталовите пазари направиха забележителна позитивна серия. Акциите в развитите пазари не са се представяли толкова добре от края на 2007г. Основната причина за това са поредицата изненадващо добри данни от водещи мултинационални банки. Citigroup, Bank of Americaр JP Morgan и Barclays очакват да са на печалба през първото тримесечие на 2009, за пръв път от 5-6 тримесечия, а това на фона на сковаващата несигурност на финансовите пазари е много сериозен аргумент за преосмисляне на текущите котировки на които се търгуват банките и застрахователните дружества. В нетрадиционно интервю за водеща щатска телевизия председателят на ФЕД Бен Бернанке изрази надежда, че рецесията ще приключи до края на годината. Горното заедно с очакваната стабилизация на балансите на водещите банки ще продължава да стимулира търсенето на подценени акции през следващите седмици. Въпреки това, редица аналитици определят текущото възходящо движение като корективно рали /bear market rally/, а не като началото на дългоочакваният възстановителен тренд. Вероятно макроикономическите показатели ще продължат да се влошават. Безработицата ще се увеличи до нови рекордно високи нива. Настроение за покупки на капиталовите пазари не липсва, но не бива да се забравя, че играещите на късо инвеститори ще използват всяко подобно възходящо движение за да продават масирано, докато фундаменталните фактори не се стабилизират.

Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.