Коментар на фондовите пазари 13.04.2009 Обратно

Коментар на фондовите пазари /03.04.2009 г. – 10.04.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

(1) Текущо състояние - САЩ
Надеждата за анонсиране на нови сигнали за стабилизиране на икономиката и умереният оптимизъм на инвеститорите в акции доведоха широкия индекс S&P 500 до повишение от 1.67%. Dow Jones Industrial Average прибави 0.82% и технологичния NASDAQ Composite се повиши с 1.86%. И трите индекса отчитат положително развитие за пета седмица поред. Въпреки това американските държавни облигации през изминалата седмицата също поскъпнаха, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 6.5 г. се повишиха с 0.29%, отразявайки налично търсене и на т.нар. безрискови активи. На валутните пазари през седмицата доларът поскъпна с 1.14% спрямо еврото и лева. Анализатори посочват като основна причина нарастването на вероятността Европейската централна банка да намали основната лихва в еврозоната по-чувствително от обявеното по-рано тази година.

(2) Текущо състояние - Европа
Развитите европейски пазари, в синхрон с тези в САЩ, приключиха седмицата с повишения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 нарастна с 1.02%, германският DAX се повиши с 2.42%, а австрийският индекс ATX отчете повишение от 0.67%. На фона на развитието на пазарите на акции, държавните ценни книжа на Германия отразиха понижение, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 10 г. останаха с 0.38% по-ниско, отразявайки по-голямо предлагане на т.нар. безрискови активи. Търговията в Европа остава волатилна като в центъра на инвеститорското внимание продължава да е поведението на Европейската централна банка и изказванията на нейни представители, че вече се допуска възможността основната лихва да бъде понижена под нивото от 1.00%. Текущата лихва е 1.25%, а следващато заседание на регулатора е на 7 май, 2009 г.

(3) Текущо състояние - БФБ-София
Седмицата приключи разнопосочно за водещите борсови индекси в България като най-старият индекс SOFIX се повиши с 2.27% през периода, равнопретегленият индекс BGTR30 нарастна с 1.93%, а индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете отрицателно седмично изменение от 1.05%. През изминалата седмица активността на инвеститорите може да се определи като по-ниска. Оборота на борсата продължава да се определя от единични сделки с някои големи пакети акции. В края на седмицата НСИ публикува данни за индексите на промишленото производство. По данни на института през февруари промишленото производство е с 5.6% по-голямо в сравнение с предходния месец, но остава с 17.7% по-ниско спрямо същия месец на 2008 година. Общият индекс на промишленото производство се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през февруари 2009 г. нараства с 10.3% спрямо индекса за януари 2009 година.

SOFIX Fundamentals

Име на компанията Посл. цена (10.04.09) Доходност (YTD) Доходност (12m) P/E (TTM) P/B (MRQ) ROE (TTM) ROA (TTM) Market Cap (BGN mln)
Албена АД 17.00 -38.85 -81.11 6.43 0.26 6.40 4.23 72.643
БАКБ 8.50 -29.18 -87.50 2.07 0.57 30.34 6.86 107.285
ЦКБ 0.96 -14.49 -82.52 4.19 0.37 12.25 1.49 79.496
КТБ 65.00 0 -23.48 9.68 2.50 20.02 1.67 390.000
ПИБ 1.81 -27.80 -75.67 4.04 0.61 20.68 1.39 198.880
Химимпорт 1.84 -11.78 -78.61 2.15 0.32 16.62 4.24 275.25
Елана ФЗЗ 0.72 -19.37 -68.70 - 0.33 - - 42.995
Енемона 7.25 3.50 -61.78 6.19 1.13 31.29 13.89 86.519
ХД Пътища 2.22 -31.72 -83.11 4.22 1.25 55.78 12.21 68.061
Индустриален Холдинг Б-я 1.68 6.52 -77.98 7.64 0.37 0.82 0.48 73.599
Евро Инс 1.52 -48.46 -83.20 2.83 0.75 - - 15.200
Каолин 2.90 -15.94 -78.29 8.00 0.64 7.95 4.80 72.500
ОЦК 8.90 34.60 -81.35 - 1.48 -63.71 -22.10 74.879
М+С Хидравлик 2.70 -35.71 -71.88 5.56 0.93 13.25 8.02 35.150
Монбат 4.25 -10.55 -67.24 6.24 1.53 27.44 19.01 165.711
Неохим 25.50 -37.55 -53.64 1.19 0.51 4.63 2.77 67.686
Оргахим 55.00 -34.12 -86.44 - 0.37 -2.98 -1.89 27.655
Софарма 1.98 -11.41 -67.96 13.66 1.18 8.70 4.22 261.360
Спарки Елтос 1.20 -33.33 -90.45 2.06 0.19 9.78 7.90 20.082
Топливо 4.20 -30.00 -78.46 7.08 0.17 2.38 1.50 22.751

*Source: X3 Analyses, BSE - Sofia Daily Bulletin, Bloomberg
*YTD - От началото на годината
*TTM - За последните 12 месеца

(4) Краткосрочни Тенденции – /Хоризонт 2 седмици /

Пазарите навлизат активно в периода на анонсиране на финансовите отчети на дружествата за първото тримесечие. В САЩ се очаква 36% спад на агрегираната нетна печалба на компаниите от S&P500. Въпреки това началото изглежда обещаващо. Инвеститорите активно търсят сигнали, че дъното е достигнато в началото на март и от тук на сетне ще настъпи стабилизация. Редица анализатори предупреждават, че нищо не се е променило в макроикономически аспект и възходящото движение което наблюдаваме в момента е поредната корекция на основния тренд /bear market rally/. Неоспорим факт е, че макро индикаторите от двете страни на атлантика, макар и бавно, се стабилизират. Това дава известно предимство на тезата защитавана от оптимистите, че може би вече сме видяли дъното или ако това не е така, то сме много близо до него. Независимо коя от двете тези ще се окаже вярна в краткосрочен план, и двете страни са обединени около схващането, че стабилизацията на финансовия сектор в САЩ и Европа е ключова предпоставка за повишаване на доверието на инвеститорите в капиталовите пазари. Тази седмица Goldman Sachs, JP Morgan и Citigroup ще анонсират финансовите си резултати за първото тримесечие. Това ще бъде първият тест за устойчивостта на текущото възходящо движение.

 

Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.