Коментар на капиталовите пазари 05.09.2009 12.10.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /05.09.2009 г. – 09.10.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Индексите се повишиха преди началото на корпоративният сезон
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 3,7% при стойност 242,8. В САЩ S&P500 спечели 4,5% достигайки 1071,5 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 4,5% при стойност на затваряне в петък от 2139,3 пункта. След двуседмичната миникорекция оптимизмът на пазарите се завърна много бързо. Данните за експанзия в сектора на услугите даде необходимата увереност на инвеститорите, че най-лошото е свършило и от тук на сетне потреблението ще поведе останалите индустрии към желаният икономически растеж. Австралия първа от развитите икономики повиши ОЛП, което терминира надеждите на очакващите нов седмичен спад на индексите инвеститори. Изказването на председателят на ФЕД Бернанке, че централната банка на САЩ ще промени лихвената си политика в посока затягане, когато условията го изискат, окончателно сложи край на съмненията, че ралито няма потенциал да продължи.
Предстоят три седмици изпълнени с огромно количество корпоративни отчети. Според експерти, ако резултатите са подобни на тези които обяви Alcoa, позитивизмът на пазара ще се запази. Техническите анализатори припомнят, че през изминалата седмица бяха тествани много важни нива на S&P500. Ако индексът успее да ги пробие трайно, по всяка вероятност до края на годината ще видим нови върхове. В Европа обстановката е по-умерена т.к. оценките на акциите са по-високи, но не бива да забравяме, че в пострецесионни периоди, инвеститорите се интересуват от потенциала за дългосрочен растеж, а не от статистически данни за минали периоди.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.