Коментар на капиталовите пазари 06.07.2009 13.07.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /06.07.2009 г. – 10.07.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Тримесечните отчети отново във фокуса на инвеститорите.
Червената серия на европейските и американските капиталови пазари продължава. Европейският широк индекс Dow Jones Stoxx 600 се понижи с 3,4% при стойност 197,25. В САЩ S&P500 загуби 1,93% достигайки 879,13 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 2,25% при стойност на затваряне в петък от 1756,03 пункта. Тримесечният възстановителен тренд стартирал от средата на март беше стопиран от поредицата лоши макроикономически данни. Ентусиазма на инвеститорите се охлади значително преди началото на анонсите на корпоративните отчети за второто тримесечие. Експерти прогнозират по-бавно възстановяване на водещите икономики и продължаване на свиването на пазара на труда и индустриалното производство. Цените на акциите в Европа достигнаха 25 PE /DJ Stoxx 600/. Предвид предстоящите минимум още 2 тримесечия на загуба възниква въпросът дали на текущите цени акциите са правилно оценени. В САЩ S&P500 се котира на 14.5 PE, но очакванията за продължаване на тенденцията на спад на корпоративните печалби са по-високи. След тримесечното рали на надеждата, последва логична корекция която удари много силно взаимните фондове и хедж фондовете в САЩ. През последният месец балансът за 1.5 трилионната индустрия се крепи на скромните 4 млрд. USD нови записвания. От началото на годината съотношението на новосъздадените към затворените фондове е 270 към 350.
Като една от малкото позитивни новини през седмицата може да се окачестви решението на Bank of England да спре изкупуването на правителствени облигации и да не увеличава сега действащата програма /125 млрд. GBP/. Инвеститорите тълкуват анонса като позитивен, защото с действията си BoE показва, че точката на равновесие е достигната и ако банката продължи да налива пари може да се стигне до предозиране на стабилизационните мерки и трудно контролируема инфлация. Предстои трудна, изпълнена с корпоративни анонси седмица. Ще преобладава натискът надолу, но неговата сила ще зависи изцяло от качеството на данните от финансовите отчети. Техническите индикатори показват стойности близки до характерните за прекалено разпродаден пазар и няма да е изненада ако в края на тази или следващата седмица борсите се стабилизират.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.