Коментар на капиталовите пазари 12.09.2009 19.10.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /12.09.2009 г. – 17.10.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Корпоративният сезон стартира изненадващо силно
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 1,2% при стойност 245,6. В САЩ S&P500 спечели 1,5% достигайки 1087,7 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 0,8% при стойност на затваряне в петък от 2156,8 пункта. Корпортивният сезон стратира силно. От обявилите финансови резултати за третото тримесечие 61 компании членове на S&P500, 79% регистрират по-добър доход на акция. Положително е, че при 66% от компаниите обемът на нетните продажби е по-висок от консенсуса на пазара. Сравнено с постигнатите 50% през второто тримесечие и 38% през първото, се очертава тенденция на подобрение. Основният въпрос на който инвеститорите търсят отговор е дали тенденцията е трайна, т.к. се знае, че голяма част от ръста на продажбите се дължи на попълването на материалните запаси.

Не бива да се прибързва с оптимистичната оценка на корпоративния сезон, защото от средата на миналата година много от компаниите просто отказват да обявяват прогнози за бъдещите си финансови резултати и аналитиците са принудени да гадаят за нивото на пораженията които кризата им е нанесла, както и за ефекта от нея с хоризонт 2-3 тримесечия напред. При такова информационно затъмнение на преден план излиза страхът от грешки. Логично аналитиците се презастраховат занижавайки своите прогнози. Предстоят още три изпълнени с корпоративни анонси седмици. Посоката на пазарните индекси ще зависи от резултатите на сините чипове, както и от движенията на петрола, суровините и златото.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.