Коментар на капиталовите пазари 13.07.2009 20.07.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /13.07.2009 г. – 16.07.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Технологичните компании водят пазарите нагоре.
След месец и половина на червено капиталовите пазари регистрираха една от най-добрите седмици от март месец насам. Европейският широк индекс Dow Jones Stoxx 600 се повиши с 6,8% при стойност 210,67. В САЩ S&P500 прибави 7% достигайки 940,38 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 7,4% при стойност на затваряне в петък от 1886,61 пункта. Качеството на финансовите анонси през втората седмица от тримесечния корпоративен сезон в САЩ и ЕВропа надмина очакванията на инвеститорите. Intel, IBM, Goldman Sachs, J&J, JP Morgan, Citigroup и Google върнаха отново оптимизма на капиталовите пазари. В допълнение болшинството от макроикономическите анонси бяха по-добри от очакваните. Най-силно изненадаха отличните данни за продажбите на нови жилища. Експерти коментираха, че движението на индикаторите измерващи състоянието на строителния сектор в САЩ показва признаци на стабилизация. За бързо възстановяване на индустрията е рано да се говори, но болшинството от инвеститорите смятат, че дъното е достигнато. Това е много-добра новина както за потреблението така и за финансовия сектор.
Предстои още по-наситена с корпоративни новини седмица. Технологичните компании са безспорният лидер с над 31% ръст на котировките на акциите в индекса S&P500. Втори в класацията са компаниите от добивната индустрия с 16% увеличение. Ако позитивните новини продължат, шансовете да се запази възходящият тренд са много високи. Все пак не бива да забравяме че движението от последната седмица беше доста бурно и частична корекция на индексите, коята да нормализира техническата картина е напълно възможна.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.