Коментар на капиталовите пазари 14.09.2009 23.09.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /14.09.2009 г. – 22.09.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Сделки по сливания и придобивания водят индексите нагоре.
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 1.3% при стойност 244,92. В САЩ S&P500 спечели 2,5% достигайки 1068,3 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 2,5% при стойност на затваряне в петък от 2132,86 пункта. Въпреки високите стойности на техническите индикатори ралито на световните капиталови пазари продължава. Подпомогнати от мащабни съкращения на производствените разходи съчетани с лихвени проценти на исторически ниски нива, компаниите в САЩ трето поредно тримесечие акумулират кеш. Водещи експерти прогнозират, че през 2010г. съотношението на паричните потоци спрямо капитализацията на компаниите сравнено с доходностите по корпоративните облигации ще достигне рекордни за последните 20 години стойности. Предишното най-добро постижение беше регистрирано през 2005г, като натрупаните планини от кеш доведоха до стартирането на вълна от сливания и придобивания. През 2006г. общата стойност на сделките възлезе приблизително на 1.74 трл. USD /32% увеличение спрямо 2005г./, а през 2007г. - 1.97 трл. USD.
Текущо доходността на корпоративните облигации изпреварва с минималните 0.8% т.н. кеш флоу съотношение. Исторически коефициентът е около 2%. Горните анализи водят до извода, че ни предстои вълна от сливания и придобивания, не само защото компаниите изглеждат евтини спрямо свободните парични потоци които генерират, а защото в пострецесионният период акционерите изискват агресивни действия от страна на изпълнителните директори с които да гарантират дългосрочен висок ръст на дохода на акция. В този смисъл ралито на капиталовите пазари има още една причина да продължи. Технически акциите изглеждат прекупени, но според пула от водещи аналитици, спрямо прогнозните растежи за 2010 и 2011 компаниите все още се котират на нормални нива.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.