Коментар на капиталовите пазари 16 Ноември 2009 23.11.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /16 Ноември 2009 г. – 19 Ноември 2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Инвеститорите се насочват към ниско рискови активи
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 1,7% при стойност 243,6. В САЩ S&P500 загуби 0,2% достигайки 1091,4 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 0,5% при стойност на затваряне в петък от 2146 пункта. Председателят на ЕЦБ – Ж.К.Трише, коментира че централната банка обмисля постепенно изтегляне на ликвидността от финансовата система за да не се генерира инфлация. Това означава, че времето дадено на бизнеса и на банките да стабилизират бизнеса си започва да изтича и ако положените основи на новия икономически цикъл се окажат нестабилни, можем да станем свидетели на стагнация и анемичен растеж. В средата на миналата седмица тримесечните ДЦК в САЩ регистрираха отрицателна доходност за прьв пьт от епогея на кризата, което е сигурен знак, че цените на рисковите активи и суровините са отишли твърде далеч и инвеститорите се притесняват за устойчивостта на текущите трендове. В съзвучие с горните факти, шефът на влиятелния фонд PIMCO - Б.Грос каза, че систематичният риск за формирането на нов ценови балон при редица активи се повишава и ако лихвените проценти останат още дълго време на текущите нива вероятността от нова криза е реална.

Предстои къса седмица в която инвеститорите ще анализират голямо количество макроикономически данни. След моногомесечното рали, с наближаването на края на финансовата година, инвеститорите започват да анализират вероятността за временно отстъпление. В този смисъл не е изключено движението на страни да продължи и секторната ротация в посока нискорискови активи да се задълбочи.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.