Коментар на капиталовите пазари 19.09.2009 26.10.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /19.09.2009 г. – 23.10.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Възходящият тренд изгуби инерция по средата на корпоративния сезон

През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 0,3% при стойност 244,9. В САЩ S&P500 загуби 0,8% достигайки 1079,6 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 0,2% при стойност на затваряне в петък от 2154,5 пункта. Компаниите продължават да се представят по-добре от консенсуса, аналитиците ревизираха нагоре очакваният спад на корпоративните приходи за тримесечието до -18%, но инвеститорите изгубиха желание да купуват. През настоящата седмица 249 компании от S&P500 ще обяват финансовите си резултати за третото тримесечие. Очаква се раздвижване в секторите преработка и добив на петрол и суровини и метали. Въпреки моментната пауза около 80 $, експерти смятат, че черното злато е позиционирано за солиден дългосрочен растеж и резултатите които ще обявят Exxon Mobile и Conoco Philips ще помогнат на инвеститорите да добият по-ясна представа за състоянието на индустрията и за перспективите за следващите няколко тримесечия. Търсенето на метали расте. Това безспорно може да се тълкува като ясен знак за възстановяване на глобалната икономика. В петък цените на водещите индекси покриващи сектора спаднаха значително, но аналитиците са убедени в силата на формираният тренд.

В краткосрочен план интерес представлява развитието на ситуацията на дълговите пазари. Обратно на прогнозите на някой водещи фондови мениджъри в бранша, доходностите възстановиха почти една трета от загубеното в края на септември, като посоката продължава да бъде възходяща. Очевидно инвеститорите отдават по-голямо значение на икономическото възстановяване за сметка на страховете от инфлация.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.