Коментар на капиталовите пазари 20.07.2009 27.07.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /20.07.2009 г. – 24.07.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Големите капитали започват да се вливат обратно на пазара.
Капиталовите пазари регистрираха един от най-запомнящите се двуседмични периоди от 1993г. насам, след като шефът на ФЕД Бен Бернанке обяви, че федералният резерв започва да намалява резмера на спасителните мерки за финансовата система на САЩ, а третата седмица от корпоративния сезон донесе нова вълна от позитивни анонси. Европейският широк индекс Dow Jones Stoxx 600 се повиши с 4.3% при стойност 219,67. В САЩ S&P500 прибави 4.1% достигайки 979,26 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 4.2% при стойност на затваряне в петък от 1965,96 пункта. Над 75% от обявените финансови резултати за второто тримесечие са по-добри от очакваните. На капиталовите пазари се появиха първите признаци на напрежение, че някой от инвеститорите могат да пропуснат зараждащото се рали. Огромни количества кеш от взаимните и хедж фондове са принудени да започнат да се вливат отново на пазара. Освен дългите покупки се наблюдава сериозно затваряне на къси позиции.
Според експерти ралито в средата на миналата седмица се дължи поне 40-50%, на достигнати Buy to cover стоп поръчки на разчитащите на нов спад на цените на акциите. Според изнесени данни през последните две седмици обемът на късите залози е намалял сериозно. Ако прибавим и засилената активност при сделките по сливане и придобиване на компании, спадът на VIX индекса до ново многомесечно дъно и разширяването на спреда между две годишната и десет годишната съкровищни облигации става ясно, че това рали има фундамент и може да видим нови по-високи стойности до края на лятото. Все пак, еуфорията не бива да взима връх защото по-добрите финансови резултати са главно за сметка на свиване на разходите на компаниите. Отчетените за тримесечието продажби са масово под консенсуса на пазара. В тази ситуация е ясно, че дружествата не могат безкрайно да намаляват разходите и ако приходите им не започнат да растът може да последва нова вълна на разочарование и възстановяването на глобалната икономика да продължи много по-дълго от очакваното.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen CapitalManagement. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.