Коментар на капиталовите пазари 23 Ноември 2009 30.11.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /23 Ноември 2009 г. – 27 Ноември 2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Проблемите на Dubai World върнаха старите страхове на пазара
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 0,5% при стойност 242,6. В САЩ S&P500 спечели 0,01% достигайки 1091,5 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 0,04% при стойност на затваряне в петък от 2138,4 пункта. Началото на седмицата беше позитивно. Добрите данни за продажбите на нови жилища, потреблението и безработицата в САЩ изстреляха цените на редица акции преди деня на благодарността до нови върхове. Новината за евентуалното разсрочване на част от плащанията по дълга на Dubai World до края на май 2010, анонсирана в четвъртък, изтри оптимизма от пазарите и инвеститорите си спомниха за тежките дни на несигурност и банкови фалити. Индексите се сринаха. Логично, най-силно засегнати бяха финансовите акции, следвани от металите и петрола. Експозицията на британските банки към Dubai World е значителна, поради традиционно добрите отношения на страната с региона, но официалните коментари до този момент не показват силно безпокойство. В началото на уикенда се появи информация, че централната банка на ОАЕ може да предприеме действия по гарантирането на част от дълга на Dubai World /59 млрд.USD/. Предстои изключително динамична седмица.

Инвеститорите ще следят развитието на ситуацията с Dubai World и ще оценяват евентуалните косвени вреди за глобалната финансова система. Не по-малко значение ще бъде отдадено на резултата от празничното пазаруване и серията данни за икономическата активност и безработицата в САЩ. Експерти коментират, че въпреки текущият тест посоката на пазарите остава положителна и много инвеститори ще се възползват от кризата за да осреднят своите позиции.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.