Коментар на капиталовите пазари 27.07.2009 03.08.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /27.07.2009 г. – 31.07.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

S&P500 и NASDAQ пет поредни месеца на зелено
Позитивната серия на капиталовите пазари продължава. Пет поредни месеца S&P500 и NASDAQ са на зелено. За Dow Jones 30, юли се оказа най-добрият месец от 1989г. насам. Корпоративният сезон продължава да затвърждава убеждението, че прогнозите на аналитиците за текущото тримесечие и за периода до края на годината са били прекалено песимистични. През юли европейският широк индекс Dow Jones Stoxx 600 се повиши с 9.3% при стойност 224,91. В САЩ S&P500 прибави 7,4% достигайки 987,48 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 7,8% при стойност на затваряне в петък от 1978,5 пункта. Въпреки пороят от позитивни анонси, числото на скептично настроените към силата и устойчивостта на текущият тренд инвеститори продължава да расте.
В Европа акциите достигнаха 33 PE, в САЩ S&P500 е с двойно по-ниска стойност, но от двете страни на атлантика вече се говори за неизбежна мини корекция и временно охлаждане на възходящият тренд. Въпреки умереният спад на БВП в САЩ с 1% /сравнено с -6.4% за предходното тримесечие/, безработицата продължава да расте, а потреблението е анемично. Ако не се приеме втори пакет от стимули, може да се очаква забавяне на скороста на икономическото възстановяване. Реакцията на пазарите през седмицата отразява точно тези страхове. Съкровищните облигации се изстреляха мощно нагоре. Част от фондовите мениджъри започнаха да прибират натрупаните краткосрочни печалби. Въпреки това, до сериозна корикция на цените на акциите едва ли ще се стигне. По-скоро ще има здравословно стабилизиране на цените на текущите нива, което ще се използва от закъснялите да попълнят позициите си инвеститори.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.