Коментар на капиталовите пазари 31.08.2009 07.09.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /31.08.2009 г. – 4.09.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Борсите реагираха прекалено оптимистично
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 1,5% при стойност 233,85. В САЩ S&P500 загуби 1,5% достигайки 1018,78 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 0,5% при стойност на затваряне в петък от 2018,78 пункта. Оцветеното в червено начало на седмицата изглеждаше логично на фона на високите мултипъли и коментарите на водещи икономисти за прекаленият оптимизъм на капиталовите пазари. Силното възходящо движение в петък обаче провокира много въпроси. Все по-натрапчиво се налага схващането, че в момента желанието на редица инвеститори да купят акции на всяка цена измества разумният и предпазлив подход какъвто сложната ситуация изисква. Икономическото възстановяване е крехко. Все още липсват много на брой важни части за да бъде нареден пъзелът на устойчивото икономическо развитие.

Странно е как след анонсираните в петък, очевидно по-лоши данни за заетостта в САЩ /9.7%/, повишаването на надниците /проинфлационен фактор в условията на нулева лихвена среда/ и рекордно ниската стойност на отработените часове /най-ниска от 1964г./, пазарът се фокусира единствено върху силно волатилните по-добри от консенсуса месечни уволнения. Очевидно много портфолио мениджъри са изпуснали влака от март месец насам и нервно продължават да използват всяка пауза на пазара за да купуват. Професор Джоузеф Стиглиц съветва да се погледне отвъд конюнктурните данни и да се разшири инвестиционният хоризонт, защото вероятността да се получи W образно възстановяване на щатската икономика не звучи толкова абстракто, на фона на анемичното потребление и липсата на дългосрочна визия на повечето водещи компании.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.