Коментар на капиталовите пазари 7 Декември 2009 14.12.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /7 Декември 2009 г. – 11 Декември 2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Проблемите на Ирландия, Испания и Гърция изместиха фокуса от Дубай
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 1,6% при стойност 245,1. В САЩ S&P500 загуби 0,01% достигайки 1106,4 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 0,1% при стойност на затваряне в петък от 2194,4 пункта. Вниманието на инвеститорите беше фокусирано към Европа. Традиционно капиталовите пазари в САЩ диктуват темпото на световните борси, но този път случващото се в Америка беше изместено от новините, че рейтингите на Испания и Гърция са редуцирани. Успоредно с държавният рейтинг на Гърция, Fitch намали и оценката си за петте водещи банки в страната. Това предизвика масови разпродажби на финансови акции по целия свят. Водещи експерти коментираха, че проблемите на Дубай са сериозни, но не могат да бъдат сравнени по значение с потенциалната заплаха за фалит на страна членка на ЕС. Освен Гърция проблеми има и Ирландия, а всички икономики в ЕС са свързани пряко или косвено по между си. Ако едната от двете страни изпадне в състояние да не може да изпълнява задълженията си по дълговите инструменти които е емитирала, тогава ще трябва да се търси финансово решение в рамките на ЕС, но извън монетарния съюз, защото едно от неговите правила гласи, че в името на стабилността на еврото пряка помощ не е допустима. Финансовият министър на Гърция обяви, че “абсолютно” няма риск държавата да фалира, но през новата седмица ще видим каква ще е реакцията на пазарите. През последните седмици те се движат без посока и ако серията от негативни новини продължи, вероятността от стартирането на корекция нараства значително.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.