Коментар на капиталовите пазари 7.09.2009 14.09.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /7.09.2009 г. – 11.09.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Капиталовите пазари с нови рекордни стойности за годината.
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 3,4% при стойност 241,74. В САЩ S&P500 спечели 2,6% достигайки 1042,73 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 3,1% при стойност на затваряне в петък от 2080,9 пункта. Търговията през обзорният период беше еднообразна и скучна, поради липсата на важни новини. Всеки борсов ден започваше с натиск надолу и след като ордерите за продажба се риализираха от брокерите, следваше възстановяване което връщаше борсовите индекси отново в позитивната територия. В европа вече седем поредни сесии се разиграва този сценарии.
В САЩ серията от пет поредни повишения на S&P500 беше прекъсната в петък. По-добрите данни за потребителското доверие не успяха да неутрализират изчерпващото се желание на инвеститорите да участват в краткосрочното рали и те решиха да приберат печалбите си в края на седмицата. Според експерти високата стойност на анонса в петък се дължи единствено на реализираните печалби от преоценки свързани с капиталовия пазар, а не на реално потребление. Ралито на съкровищните облигации и златото потвърждават налагащото се през последните седмици схващане, че устойчивостта на възходящият тренд на акциите се изчерпва с всеки изминал ден. Оценките са разнопосочни. От една страна преобладава мнението че, акциите изглеждат подценени релативно на очакваните средносрочни растежи и ралито има всички основания да продължи поне до февруари 2010г., но по-внимателният анализ показва, че твърденията се основават повече на технически анализ и сравнения с минали периоди, отколкото на реални доказателства. Основният въпрос на който ще се търси отговор през следващите седмици и месеци е не кога ще сварши първата фаза на възстановителният тренд, а дали ще има предпоставки за стартирането на втори такъв или ще последва сериозна корекция породена от слаб растеж на глобалната икономика.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen CapitalManagement. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.