Коментар на капиталовите пазари 9.10.2009 16.11.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /9.10.2009 г. – 13.10.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Инвеститорите оцениха като успешно изминалото тримесечие
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 2,8% при стойност 247,8. В САЩ S&P500 прибави 2.3% достигайки 1093,5 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 2,6% при стойност на затваряне в петък от 2167,9 пункта. Равносметката от корпоративния сезон за третото тримесечие показва, че компаниите членове на S&P500 са се представили с 80% по-добре от прогнозите на аналитиците, като агрегираният спад на нетната печалба се забавя до -14%. През четвъртото тримесечие негативната серия се очаква да приключи. Консенсусното мнение на експертите показва прогнозен ръст на печалбите от 214% ръст на годишна база. Инвеститорите оцениха изминалото тримесечие като достигане на дъното от което компаниите ще се оттласнат и ще позиционират своите бизнеси за дългосрочен растеж. Именно тук е ключовият момент който ще се анализира през следващите 5-6 месеца. Дали възстановяването ще е устойчиво. Основен индикатор ще бъдат не съкращенията на разходите или ново масово покриване на консенсусните EPS, а реализирането на ръст на приходите от продажби. До момента компаниите оптимизираха оперативните си разходи, но хронично не покриваха поставените цели в горната част на ОПР.

Фондови мениджъри коментират, че ако през следващите тримесечия дружествата успеят да мотивират стресираните от кризата потребители да купуват и корпорациите започната да инвестират в ДМА дългоочакваният ръст на нетните продажби ще бъде на лице, което би оправдало достигането на нови върхове на глобалните индекси.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.