РАМ заема първо място 13.07.2009 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт на първо място сред управляващите дружества към първото полугодие на 2009г.

Пазарният дял възлиза на 13.5%

Към 30 Юни 2009г. нетната стойност на активите на петте договорни фонда, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 42.7 млн. лв., което го нарежда на първо място сред управляващите дружества у нас, с пазарен дял от 13.46%.
През последните 12 месеца активите на най-големия фонд на дружеството - Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар нараснаха над 5 пъти и достигнаха 13.8 млн. лева, в резултат на консервативния инвестиционен подход на фонда, който отговаря на повишения риск на капиталовите пазари.

Заедно с петте местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 14 фонда, управлявани от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена - един от водещите фонд мениджъри в Европа и Австрия. През последното полугодие инвеститорите проявяват подчертан интерес към фондовете, инвестиращи в Русия и Евразия.

Продуктите на Райфайзен Асет Мениджмънт и Райфайзен Кепитъл Мениджмънт се дистрибутират чрез 80 регистрирани офиса на Райфайзенбанк.

Наред с активното предлагане на взаимни фондове, Райфайзен Асет Мениджмънт продължи да привлича институционални и индивидуални инвеститори на доверително управление, като към 30 юни 2009г. средствата под доверително управление достигнаха близо 39 млн. лева.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600