Коментар на капиталовите пазари 1 март 2010 08.03.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /1 Март 2010 г. – 5 Март 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Оптимизъм завладя капиталовите пазари отново
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 4,6% при стойност 257,09. В САЩ S&P500 спечели 3,1% достигайки 1138,7точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 3,9% при стойност на затваряне в петък от 2326,35 пункта. След паузата свързана със страховете от евентуален фалит на Гърция, капиталовите пазари отново превключиха на по-висока предавка. Позитивната серия през седмицата беше съпроводена с рекорден спад на волатилността. В петък индекса VIX се срина с 6.94%, което е сигурен знак, че доверието отново се връща на пазарите.

Според експерти, ако се игнорира суверенния риск който смути част от инвеститорите в Европа, акциите биха реализирали солидни печалби от началото на годината. Седмицата беше изпълнена с важни макроанонси. Най-очаквани бяха данните за състоянието на пазара на труда в САЩ за февруари. И четирите компонента на доклада бяха положителни. Безработицата остава на нивото от 9.7%, седмичните възнаграждения бележат минимален спад което намалява вероятността от генериране на инфлация и ще отложи лихвените повишения във времето. Отработените седмични часове се увеличават, а новорегистрираните безработни намаляват. Обобщено, темпът на загуба на работни места се забавя, а компаниите постепенно увеличават натоварването на мощностите което неминуемо ще доведе до потребност от назначаване на служители.

Третата причина за възобновяването на възходящия тренд след, стабилизацията на пазара на труда и позитивното развитие на кризата с обслужването на бюджетния дефицит на Гърция е свързана с очакваната вълна от сливания и придобивания. По експертни прогнози, до момента за 2010 са анонсирани подобни сделки за 126 млрд. USD.

2009 г. ще се запомни като най-слабата от 2003г. насам за M&A бизнеса. Активното проучване на потенциални цели за превземане от страна на водещите компании води до логичния извод, че дружествата все още имат атрактивни пазарни оценки и средносрочен потенциал за растеж.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.