Коментар на капиталовите пазари 5 Април 2010 19.04.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /5 Април 2010 г. – 9 Април 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Индексите шест поредни седмици на зелено
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 0.8% при стойност 269,74. В САЩ S&P500 спечели 1.4% достигайки 1194,37 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 3,1% при стойност на затваряне в петък от 2454,05 пункта. Седмицата беше слабо волатилна, като основният проблем отново се нарича Гърция. Прогнозите за способността на страната да обслужи лихвените и главнични плащания по заемите си през пьрвата половина на годината се влошава. Пазарите спекулират, че Гърция няма да се справи сама и намесата на МВФ е неизбежна, особенно след понижението на кредитния и рейтинг до BBB- от Fitch. Ако игнорираме Гръцката сага входящата макроикономическа информация е добра. Аналитици коментират, че се намираме в циклично силен растеж и предстоящият корпоративен сезон ще затвърди тенденцията.

В понеделник стартира анонсирането на финансовите отчети на компаниите за първото тримесечие. Пазарът очаква 160 млрд.USD съвкупна нетна печалба за дружествата от S&P500. Любопитно е ,че през последните две седмици не станахме свидетели на позитивни промени на пазарните консенсуси, което означава, че посткризисното настроение на аналитиците не ги е напуснало и предпочитат да бъдат консервативни в прогнозите си. Фондовите мениджъри са разделени в оценката си дали пазарът е прекупен и какво ще се случи от тук на сетне. Фактите сочат, че тактиката купувай слухове и продавай на новини работи безотказно през последните два корпоративни сезона когато индексите спаднаха съответно с 5% и 8.5%. Възможно е и този път да се получи същото. Едно е сигурно – очакват ни много интересни четири, пет седмици в които волатилността несъмнено ще се повиши.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.