Коментар на капиталовите пазари 15 Март 2010 22.03.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /15 Март 2010 г. – 19 Март 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Индексите остават зелени въпреки нерешените проблеми на Гърция
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 0.7% при стойност 260,2. В САЩ S&P500 спечели 0,9% достигайки 1159,9точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 0,3% при стойност на затваряне в петък от 2374,41 пункта. Позитивната серия на капиталовите пазари продължава след като рейтинговата агенция Standard & Poors извади Гърция от списъка на страните на които им предстои понижение на рейтинга, а ФЕД препотвърди ангажимента си да запази ОЛП на ниски нива докато икономиката на САЩ не покаже стабилен ръст и пазара на труда не започне да се възстановява.

Предстои много интересна седмица в която на срещата на лидерите в ЕС ще бъдат оповестени детйли от плана за спасяването на Гърция и ще бъдат поети конкретни двустранни ангажименти. Пазарите очакват решение на вътрешнопартииния конфликт между канцлера Меркел и финансовия министър на Германия Шойбле по отношение на политиката и исканията на страната по казуса Гърция. От финалната позиция на Меркел зависи дали ЕС ще помогне на Гърция или страната ще се обърне към МВФ като към кредитор от последна инстнация. Китай обяви, че през март очаква търговски дефицит което ясно показва, че основните търговски партньори САЩ и Европа са свили потреблението на Китайски стоки от началото на годината с нови 10-20%. Новината идва тъкмо навреме за да омекоти позицията на САЩ, че Китай манипулира своята валута и заслужава търговски санкции. Търговският дисбаланс на Китай и първото от 2008 г. повишение на ОЛП в Индия поставят допълнителни въпроси пред инвеститорите които вярват, че текущият възходящ тренд има силата да продължи със същия интензитет още нагоре.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.